Environmental Research Impactfactor, Indexering, Ranking

Environmental Research is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Environmental Science. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Environmental Research is 0013-9351 en de afgekorte vorm hiervan is Environ Res.


Environmental Research Doelen & Scope

A Multidisciplinary Journal of Environmental Sciences and Engineering

Environmental Research is a multi-disciplinary journal publishing high quality and novel information about anthropogenic issues of global relevance and applicability in a wide range of environmental disciplines, and demonstrating environmental application in the real-world context. Coverage includes, but is not limited to, the following research topics and areas:

 • Air, soil, water and biota chemical pollutants and health
 • Analytical and bioanalytical chemistry
 • Bioconcentration, bioaccumulation and biomagnification
 • Biotransformation and environmental fate
 • Contaminant behaviour and environmental processes
 • Biomarkers
 • Biomonitoring and adverse/toxic health effects
 • Chemical stressors
 • Ecological chemistry
 • Ecotoxicology
 • Endocrine disruption
 • Environmental and occupational medicine
 • Environmental biotechnology
 • Environmental chemistry
 • Environmental epidemiology
 • Environmental functional materials for pollution control
 • Environmental risks assessment and management
 • Environmental toxicology
 • Environment-related "omics"
 • Food web interactions
 • Global warming/Climate change
 • Indoor and outdoor air pollution control
 • Marine, freshwater and terrestrial ecosystems
 • Pollution detection and monitoring
 • Resource-Energy recovery during pollution control
 • Risks and public health
 • Solid-Waste management
 • Soil and site pollution remediation
 • Waste treatment and disposal
 • Wastewater and sewage contaminants
 • Water pollution control and Water security
 • Wildlife and biota

Environmental Research Details


Tijdschrift titel Environmental Research
Afkorting Environ Res
ISSN afdrukken 0013-9351
Online ISSN 1096-0953
Hoofdredactie Payam Dadvand
Onderwerp Environmental Science

Environmental Research Afkorting

Environmental Research Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Environmental Research is Environ Res


Environmental Research Ranking

Environmental Research Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Environmental Research) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Environmental Research is 1844 (2024)


Environmental Research Impactfactor

Environmental Research Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Environmental Research is 8.3 (2024)


Environmental Research H-index

Environmental Research H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Environmental Research is 164


Environmental Research Indexering

Environmental Research Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Environmental Research De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Environmental Research Redactieraad

Environmental Research Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Environmental Research is Payam Dadvand


Environmental Research Inzendingskosten

Environmental Research Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Environmental Research is $3550


Environmental Research Oproep tot indienen van papers

Environmental Research Oproep tot indienen van papers : Environmental Research nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Environmental Research tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Environmental Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Environmental Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Environmental Research Auteur Richtlijnen

Environmental Research Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Environmental Research Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Environmental Research

Publiceren in Environmental Research omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Environmental Science.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Environmental Research om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Environmental Research richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Environmental Research normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Environmental Research Veelgestelde Vragen

is Environmental Research tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environmental Research tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Environmental Research tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Environmental Research tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Environmental Research tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Environmental Research tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Environmental Research tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environmental Research tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Environmental Research a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Environmental Research tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.