Econometrics Journal Impactfactor, Indexering, Ranking

Econometrics Journal is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Economics Econometrics and Finance. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Econometrics Journal is 1368-4221 en de afgekorte vorm hiervan is Econom J.


Econometrics Journal Doelen & Scope

 

The Econometrics Journal was established in 1998 by the Royal Economic Society with the aim of creating a top international field journal for the publication of econometric research with a standard of intellectual rigour and academic standing similar to those of the pre-existing top field journals in econometrics. The Econometrics Journal is committed to publishing first-class papers in macro-, micro- and financial econometrics. It is a general journal for econometric research open to all areas of econometrics, whether applied, computational, methodological or theoretical contributions.


Econometrics Journal Details


Tijdschrift titel Econometrics Journal
Afkorting Econom J
ISSN afdrukken 1368-4221
Online ISSN 1368-423X
Hoofdredactie Jaap Abbring
Onderwerp Economics Econometrics and Finance

Econometrics Journal Afkorting

Econometrics Journal Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Econometrics Journal is Econom J


Econometrics Journal Ranking

Econometrics Journal Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Econometrics Journal) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Econometrics Journal is 2119 (2024)


Econometrics Journal Impactfactor

Econometrics Journal Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Econometrics Journal is 3.8 (2024)


Econometrics Journal SCImago

Econometrics Journal SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEconometrics Journal is 1.506


Econometrics Journal H-index

Econometrics Journal H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Econometrics Journal is 41


Econometrics Journal Indexering

Econometrics Journal Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Econometrics Journal De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Econometrics Journal Redactieraad

Econometrics Journal Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Econometrics Journal is Jaap Abbring


Econometrics Journal Inzendingskosten

Econometrics Journal Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Econometrics Journal is 3222.96 USD


Econometrics Journal Oproep tot indienen van papers

Econometrics Journal Oproep tot indienen van papers : Econometrics Journal nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Econometrics Journal tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Economics Econometrics and Finance die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Economics Econometrics and Finance.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Econometrics Journal Auteur Richtlijnen

Econometrics Journal Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Econometrics Journal Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Econometrics Journal

Publiceren in Econometrics Journal omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Economics Econometrics and Finance.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Econometrics Journal om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Econometrics Journal richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Econometrics Journal normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Econometrics Journal Veelgestelde Vragen

is Econometrics Journal tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Econometrics Journal tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Econometrics Journal tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Econometrics Journal tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Econometrics Journal tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Econometrics Journal tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Econometrics Journal tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Econometrics Journal tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Econometrics Journal a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Econometrics Journal tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.