Environmental Microbiomes Impactfactor, Indexering, Ranking

Environmental Microbiomes is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Immunology and Microbiology. BioMed Central is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Environ Microbiome.


Environmental Microbiomes Doelen & Scope

 

Microorganisms can be found across all environments on Earth; adapting to external changes, being central to Earth’s systems and cycles, and - through applied microbiology - providing solutions to our everyday needs. Environmental Microbiome acknowledges this universal presence and importance and is seeking submissions addressing the varied facets of environmental and applied microbiological research. These studies can cover aspects of air, soil and aquatic microbial ecology, microbiome analyses, bioremediation, microbiome of the built environment, geomicrobiology, microbial interaction with plants and crops, extreme environment microbiology and astrobiology. Genome sequences can be submitted if they are a fully integrated aspect of a research article which elucidates the function and role of the microorganisms in their environmental communities.


Environmental Microbiomes Details


Tijdschrift titel Environmental Microbiomes
Afkorting Environ Microbiome
Online ISSN 2524-6372
Hoofdredactie Joy Watts, PhD University of Portsmouth, UK
Onderwerp Immunology and Microbiology

Environmental Microbiomes Afkorting

Environmental Microbiomes Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Environmental Microbiomes is Environ Microbiome


Environmental Microbiomes Ranking

Environmental Microbiomes Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Environmental Microbiomes) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Environmental Microbiomes is 2050 (2024)


Environmental Microbiomes Impactfactor

Environmental Microbiomes Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Environmental Microbiomes is 7.8 (2024)


Environmental Microbiomes SCImago

Environmental Microbiomes SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEnvironmental Microbiomes is 1.538


Environmental Microbiomes H-index

Environmental Microbiomes H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Environmental Microbiomes is 46


Environmental Microbiomes Indexering

Environmental Microbiomes Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Environmental Microbiomes De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Environmental Microbiomes Redactieraad

Environmental Microbiomes Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Environmental Microbiomes is Joy Watts, PhD University of Portsmouth, UK


Environmental Microbiomes Inzendingskosten

Environmental Microbiomes Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Environmental Microbiomes is £1690.00, $2390.00, €1990.00


Environmental Microbiomes Oproep tot indienen van papers

Environmental Microbiomes Oproep tot indienen van papers : Environmental Microbiomes nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Environmental Microbiomes tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Immunology and Microbiology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Immunology and Microbiology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Environmental Microbiomes Auteur Richtlijnen

Environmental Microbiomes Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Environmental Microbiomes Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Environmental Microbiomes

Publiceren in Environmental Microbiomes omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Immunology and Microbiology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Environmental Microbiomes om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Environmental Microbiomes richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Environmental Microbiomes normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Environmental Microbiomes Veelgestelde Vragen

is Environmental Microbiomes tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environmental Microbiomes tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Environmental Microbiomes tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Environmental Microbiomes tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Environmental Microbiomes tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Environmental Microbiomes tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Environmental Microbiomes tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environmental Microbiomes tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Environmental Microbiomes a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Environmental Microbiomes tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.