Metabolic Engineering Impactfactor, Indexering, RankingMetabolic Engineering is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Immunology and Microbiology. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Metabolic Engineering is 1096-7176 en de afgekorte vorm hiervan is Metab Eng.


Metabolic Engineering Doelen & Scope

Metabolic Engineering (MBE) is devoted to the publication of original research papers on the directed modulation of metabolic pathways for metabolite over production or the improvement of cellular properties. Papers describing native pathway engineering and synthesis of heterologous pathways for converting microorganisms into microbial cell factories are also welcome.

Experimental, computational, and modelling approaches for the elucidation of metabolic pathways and their manipulation by genetic, media, or other environmental means are presented. Efficient probing of metabolic pathways requires the application of appropriate methods from molecular biology and biochemistry, along with modeling and data analysis techniques from engineering. MBE provides a forum for communicating such interdisciplinary research, as well as relevant results in the constituent areas of biochemistry, molecular biology, applied microbiology, cellular physiology, cellular nutrition in health and disease, and biochemical engineering.


Metabolic Engineering Details


Tijdschrift titel Metabolic Engineering
Afkorting Metab Eng
ISSN afdrukken 1096-7176
Online ISSN 1096-7184
Hoofdredactie Sang Yup Lee
Onderwerp Immunology and Microbiology

Metabolic Engineering Afkorting

Metabolic Engineering Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Metabolic Engineering is Metab Eng


Metabolic Engineering Ranking

Metabolic Engineering Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Metabolic Engineering) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Metabolic Engineering is 1556 (2024)


Metabolic Engineering Impactfactor

Metabolic Engineering Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Metabolic Engineering is 8.4 (2024)


Metabolic Engineering SCImago

Metabolic Engineering SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanMetabolic Engineering is 1.808


Metabolic Engineering Acceptatiepercentage

Metabolic Engineering Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Metabolic Engineering is 24%


Metabolic Engineering H-index

Metabolic Engineering H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Metabolic Engineering is 137


Metabolic Engineering Indexering

Metabolic Engineering Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Metabolic Engineering De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Metabolic Engineering Redactieraad

Metabolic Engineering Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Metabolic Engineering is Sang Yup Lee


Metabolic Engineering Inzendingskosten

Metabolic Engineering Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Metabolic Engineering is $4870


Metabolic Engineering Oproep tot indienen van papers

Metabolic Engineering Oproep tot indienen van papers : Metabolic Engineering nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Metabolic Engineering tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Immunology and Microbiology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Immunology and Microbiology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Metabolic Engineering Auteur Richtlijnen

Metabolic Engineering Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Metabolic Engineering Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Metabolic Engineering

Publiceren in Metabolic Engineering omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Immunology and Microbiology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Metabolic Engineering om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Metabolic Engineering richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Metabolic Engineering normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Metabolic Engineering Veelgestelde Vragen

is Metabolic Engineering tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Metabolic Engineering tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Metabolic Engineering tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Metabolic Engineering tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Metabolic Engineering tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Metabolic Engineering tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Metabolic Engineering tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Metabolic Engineering tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Metabolic Engineering a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Metabolic Engineering tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.