European Journal of Marketing Impactfactor, Indexering, RankingEuropean Journal of Marketing is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Business Management and Accounting. Emerald Group Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan European Journal of Marketing is 0309-0566 en de afgekorte vorm hiervan is Eur J Mark.


European Journal of Marketing Doelen & Scope

 

The EJM offers unparalleled insights on new research, current practice and future trends so that practitioners and academics can gain a useful overview of marketing activity and apply that knowledge to develop appropriate strategies.


European Journal of Marketing Details


Tijdschrift titel European Journal of Marketing
Afkorting Eur J Mark
ISSN afdrukken 0309-0566
Hoofdredactie Prof. Greg Marshall
Onderwerp Business Management and Accounting

European Journal of Marketing Afkorting

European Journal of Marketing Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van European Journal of Marketing is Eur J Mark


European Journal of Marketing Ranking

European Journal of Marketing Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (European Journal of Marketing) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van European Journal of Marketing is 1853 (2024)


European Journal of Marketing Impactfactor

European Journal of Marketing Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van European Journal of Marketing is 5.035 (2024)


European Journal of Marketing SCImago

European Journal of Marketing SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEuropean Journal of Marketing is 1.630


European Journal of Marketing H-index

European Journal of Marketing H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van European Journal of Marketing is 146


European Journal of Marketing Indexering

European Journal of Marketing Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De European Journal of Marketing De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


European Journal of Marketing Redactieraad

European Journal of Marketing Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van European Journal of Marketing is Prof. Greg Marshall


European Journal of Marketing Inzendingskosten

European Journal of Marketing Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van European Journal of Marketing is £2,870, $3874, €3,300


European Journal of Marketing Oproep tot indienen van papers

European Journal of Marketing Oproep tot indienen van papers : European Journal of Marketing nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in European Journal of Marketing tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Business Management and Accounting die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Business Management and Accounting.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


European Journal of Marketing Auteur Richtlijnen

European Journal of Marketing Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor European Journal of Marketing Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in European Journal of Marketing

Publiceren in European Journal of Marketing omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Business Management and Accounting.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) European Journal of Marketing om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de European Journal of Marketing richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de European Journal of Marketing normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

European Journal of Marketing Veelgestelde Vragen

is European Journal of Marketing tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Journal of Marketing tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is European Journal of Marketing tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of Marketing tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is European Journal of Marketing tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of Marketing tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is European Journal of Marketing tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Journal of Marketing tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is European Journal of Marketing a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, European Journal of Marketing tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.