Human Resource Development Review Impactfactor, Indexering, RankingHuman Resource Development Review is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Business Management and Accounting. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Human Resource Development Review is 1534-4843 en de afgekorte vorm hiervan is Hum Resour Dev Rev.


Human Resource Development Review Doelen & Scope

As described elsewhere, Human Resource Development Review is a theory development journal for scholars of human resource development and related disciplines. Human Resource Development Review publishes articles that make theoretical contributions on theory development, foundations of HRD, theory building methods, and integrative reviews of the relevant literature. Papers whose central focus is empirical findings, including empirical method and design are not considered for publication in Human Resource Development Review.

This journal encourages submissions that provide new theoretical insights to advance our understanding of human resource development and related disciplines. Such papers may include syntheses of existing bodies of theory, new substantive theories, exploratory conceptual models, taxonomies and typology developed as foundations for theory, treatises in formal theory construction, papers on the history of theory, critique of theory that includes alternative research propositions, metatheory, and integrative literature reviews with strong theoretical implications. Papers addressing foundations of HRD might address philosophies of HRD, historical foundations, definitions of the field, conceptual organization of the field, and ethical foundations. Human Resource Development Review takes a multi-paradigm view of theory building so submissions from different paradigms are encouraged.


Human Resource Development Review Details


Tijdschrift titel Human Resource Development Review
Afkorting Hum Resour Dev Rev
ISSN afdrukken 1534-4843
Online ISSN 1552-6712
Hoofdredactie Thomas Garavan
Onderwerp Business Management and Accounting

Human Resource Development Review Afkorting

Human Resource Development Review Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Human Resource Development Review is Hum Resour Dev Rev


Human Resource Development Review Ranking

Human Resource Development Review Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Human Resource Development Review) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Human Resource Development Review is 1656 (2024)


Human Resource Development Review Impactfactor

Human Resource Development Review Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Human Resource Development Review is 6.4 (2024)


Human Resource Development Review SCImago

Human Resource Development Review SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanHuman Resource Development Review is 1.739


Human Resource Development Review H-index

Human Resource Development Review H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Human Resource Development Review is 56


Human Resource Development Review Indexering

Human Resource Development Review Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Human Resource Development Review De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Human Resource Development Review Redactieraad

Human Resource Development Review Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Human Resource Development Review is Thomas Garavan


Human Resource Development Review Inzendingskosten

Human Resource Development Review Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Human Resource Development Review is 3500 USD, 2565 GBP


Human Resource Development Review Oproep tot indienen van papers

Human Resource Development Review Oproep tot indienen van papers : Human Resource Development Review nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Human Resource Development Review tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Business Management and Accounting die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Business Management and Accounting.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Human Resource Development Review Auteur Richtlijnen

Human Resource Development Review Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Human Resource Development Review Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Human Resource Development Review

Publiceren in Human Resource Development Review omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Business Management and Accounting.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Human Resource Development Review om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Human Resource Development Review richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Human Resource Development Review normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Human Resource Development Review Veelgestelde Vragen

is Human Resource Development Review tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Human Resource Development Review tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Human Resource Development Review tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Human Resource Development Review tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Human Resource Development Review tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Human Resource Development Review tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Human Resource Development Review tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Human Resource Development Review tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Human Resource Development Review a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Human Resource Development Review tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.