FEBS Journal Impactfactor, Indexering, RankingFEBS Journal is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology. Wiley Blackwell is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan FEBS Journal is 1742-464X en de afgekorte vorm hiervan is FEBS J.


FEBS Journal Doelen & Scope

 

The FEBS Journal is an international peer-reviewed Journal devoted to publication of high-quality papers reporting significant advances in the molecular life sciences. Acceptance decisions are based on the originality and quality of the research and its prospective interest to a wide readership. Papers submitted to The FEBS Journal should provide novel perspectives on a biologically relevant problem and be of interest to a broad readership. The scope of the Journal is broad and inclusive. We are particularly interested in papers in which state-of-the-art approaches are applied to bring novel insight into molecular and cellular mechanisms that underlie the functions of molecules, cells and organisms. The Journal also welcomes manuscripts of an interdisciplinary nature, including systems approaches that address fundamental concepts in molecular, cellular or organismal biology. The Journal does not accept papers that lack biological insight. Papers describing bioinformatic analysis, modelling or structural studies of specific systems or molecules should include experimental data. The FEBS Journal also publishes Reviews, Minireviews, Viewpoints and Snapshots on a wide range of topics. These pieces are specially commissioned by our Editorial team and are selected on the basis of their interest to a wide readership. In addition, the Journal publishes Special Issues that provide detailed insight into a specific scientific field.


FEBS Journal Details


Tijdschrift titel FEBS Journal
Afkorting FEBS J
ISSN afdrukken 1742-464X
Online ISSN 1432-1033
Hoofdredactie Seamus Martin, Dublin
Onderwerp Biochemistry Genetics and Molecular Biology

FEBS Journal Afkorting

FEBS Journal Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van FEBS Journal is FEBS J


FEBS Journal Ranking

FEBS Journal Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (FEBS Journal) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van FEBS Journal is 1703 (2024)


FEBS Journal Impactfactor

FEBS Journal Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van FEBS Journal is 5.4 (2024)


FEBS Journal SCImago

FEBS Journal SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanFEBS Journal is 1.711


FEBS Journal H-index

FEBS Journal H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van FEBS Journal is 222


FEBS Journal Indexering

FEBS Journal Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De FEBS Journal De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


FEBS Journal Redactieraad

FEBS Journal Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van FEBS Journal is Seamus Martin, Dublin


FEBS Journal Oproep tot indienen van papers

FEBS Journal Oproep tot indienen van papers : FEBS Journal nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in FEBS Journal tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Biochemistry Genetics and Molecular Biology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Biochemistry Genetics and Molecular Biology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


FEBS Journal Auteur Richtlijnen

FEBS Journal Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor FEBS Journal Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in FEBS Journal

Publiceren in FEBS Journal omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) FEBS Journal om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de FEBS Journal richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de FEBS Journal normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

FEBS Journal Veelgestelde Vragen

is FEBS Journal tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de FEBS Journal tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is FEBS Journal tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de FEBS Journal tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is FEBS Journal tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de FEBS Journal tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is FEBS Journal tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de FEBS Journal tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is FEBS Journal a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, FEBS Journal tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.