Journal of Structural Biology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Structural Biology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Structural Biology is 1047-8477 en de afgekorte vorm hiervan is J Struct Biol.


Journal of Structural Biology Doelen & Scope

Journal of Structural Biology (JSB) has an open access partner journal, the Journal of Structural Biology: X (JSBX), which has the same aims and scope, editorial board and peer-review process. To submit to Journal of Structural Biology: X visit https://www.editorialmanager.com/YJSBX/default.aspx. JSB publishes papers dealing with the experimental structural analysis of living material at every level of organization by all methods that lead to an understanding of biological function in terms of molecular and supramolecular structure.

Techniques covered include:

• Light microscopy including confocal microscopy
• All types of electron microscopy
• X-ray diffraction
• Nuclear magnetic resonance
• Scanning force microscopy, scanning probe microscopy, and tunneling microscopy
• Digital image processing
• Computational insights into structure

The field covered by the journal extends from the structural organization of cells and tissues, their membranes, compartments, organelles and supramolecular assemblies, to the structure and conformation of proteins and nucleic acids from the molecular to the atomic level.


Journal of Structural Biology Details


Tijdschrift titel Journal of Structural Biology
Afkorting J Struct Biol
ISSN afdrukken 1047-8477
Online ISSN 1095-8657
Hoofdredactie Bauke W. Dijkstra
Onderwerp Biochemistry Genetics and Molecular Biology

Journal of Structural Biology Afkorting

Journal of Structural Biology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Structural Biology is J Struct Biol


Journal of Structural Biology Ranking

Journal of Structural Biology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Structural Biology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Structural Biology is 1967 (2024)


Journal of Structural Biology Impactfactor

Journal of Structural Biology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Structural Biology is 3 (2024)


Journal of Structural Biology SCImago

Journal of Structural Biology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Structural Biology is 1.582


Journal of Structural Biology Acceptatiepercentage

Journal of Structural Biology Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of Structural Biology is 41%


Journal of Structural Biology H-index

Journal of Structural Biology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Structural Biology is 156


Journal of Structural Biology Indexering

Journal of Structural Biology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Structural Biology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Structural Biology Redactieraad

Journal of Structural Biology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Structural Biology is Bauke W. Dijkstra


Journal of Structural Biology Inzendingskosten

Journal of Structural Biology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Structural Biology is $4220


Journal of Structural Biology Oproep tot indienen van papers

Journal of Structural Biology Oproep tot indienen van papers : Journal of Structural Biology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Structural Biology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Biochemistry Genetics and Molecular Biology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Biochemistry Genetics and Molecular Biology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Structural Biology Auteur Richtlijnen

Journal of Structural Biology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Structural Biology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Structural Biology

Publiceren in Journal of Structural Biology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Structural Biology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Structural Biology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Structural Biology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Structural Biology Veelgestelde Vragen

is Journal of Structural Biology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Structural Biology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Structural Biology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Structural Biology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Structural Biology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Structural Biology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Structural Biology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Structural Biology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Structural Biology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Structural Biology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.