IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Impactfactor, Indexering, Ranking

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Mathematics. Institute of Electrical and Electronics Engineers is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is IEEE Trans Intell Veh.


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Doelen & Scope

The IEEE Transactions on Intelligent Vehicles (T-IV) publishes peer-reviewed articles that provide innovative research concepts and application results, report significant theoretical findings and application case studies, and raise awareness of pressing research and application challenges in areas of intelligent vehicles in a roadway environment, and in particular in automated vehicles. The T-IV focuses on providing critical information to the intelligent vehicle community, serving as a dissemination vehicle for IEEE ITS Society members and the others to learn the state of the art development and progress on research and applications in the field of intelligent vehicles. 


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Details


Tijdschrift titel IEEE Transactions on Intelligent Vehicles
Afkorting IEEE Trans Intell Veh
Online ISSN 2379-8858
Hoofdredactie Fei-Yue Wang
Onderwerp Mathematics

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Afkorting

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van IEEE Transactions on Intelligent Vehicles is IEEE Trans Intell Veh


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Ranking

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (IEEE Transactions on Intelligent Vehicles) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van IEEE Transactions on Intelligent Vehicles is 1960 (2024)


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Impactfactor

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van IEEE Transactions on Intelligent Vehicles is 8.2 (2024)


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles SCImago

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanIEEE Transactions on Intelligent Vehicles is 1.583


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles H-index

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van IEEE Transactions on Intelligent Vehicles is 43


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Indexering

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De IEEE Transactions on Intelligent Vehicles De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Redactieraad

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van IEEE Transactions on Intelligent Vehicles is Fei-Yue Wang


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Inzendingskosten

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van IEEE Transactions on Intelligent Vehicles is $2,345 USD


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Oproep tot indienen van papers

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Oproep tot indienen van papers : IEEE Transactions on Intelligent Vehicles nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Mathematics die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Mathematics.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Auteur Richtlijnen

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles

Publiceren in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Mathematics.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) IEEE Transactions on Intelligent Vehicles om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de IEEE Transactions on Intelligent Vehicles richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de IEEE Transactions on Intelligent Vehicles normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles Veelgestelde Vragen

is IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is IEEE Transactions on Intelligent Vehicles a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, IEEE Transactions on Intelligent Vehicles tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.