SIAM Journal of Scientific Computing Impactfactor, Indexering, Ranking

SIAM Journal of Scientific Computing is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan SIAM Journal of Scientific Computing is 1064-8275 en de afgekorte vorm hiervan is SIAM J Sci Comput.


SIAM Journal of Scientific Computing Doelen & Scope

SIAM Journal on Scientific Computing (SISC) contains research articles on numerical methods and techniques for scientific computation. Papers in this journal address computational issues relevant to the solution of scientific or engineering problems and include computational results demonstrating the effectiveness of the proposed techniques.


SIAM Journal of Scientific Computing Details


Tijdschrift titel SIAM Journal of Scientific Computing
Afkorting SIAM J Sci Comput
ISSN afdrukken 1064-8275
Online ISSN 1095-7197
Hoofdredactie Hans De Sterck
Onderwerp Mathematics

SIAM Journal of Scientific Computing Afkorting

SIAM Journal of Scientific Computing Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van SIAM Journal of Scientific Computing is SIAM J Sci Comput


SIAM Journal of Scientific Computing Ranking

SIAM Journal of Scientific Computing Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (SIAM Journal of Scientific Computing) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van SIAM Journal of Scientific Computing is 1914 (2024)


SIAM Journal of Scientific Computing SCImago

SIAM Journal of Scientific Computing SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanSIAM Journal of Scientific Computing is 1.606


SIAM Journal of Scientific Computing H-index

SIAM Journal of Scientific Computing H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van SIAM Journal of Scientific Computing is 151


SIAM Journal of Scientific Computing Indexering

SIAM Journal of Scientific Computing Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De SIAM Journal of Scientific Computing De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


SIAM Journal of Scientific Computing Redactieraad

SIAM Journal of Scientific Computing Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van SIAM Journal of Scientific Computing is Hans De Sterck


SIAM Journal of Scientific Computing Inzendingskosten

SIAM Journal of Scientific Computing Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van SIAM Journal of Scientific Computing is $3,150 USD


SIAM Journal of Scientific Computing Oproep tot indienen van papers

SIAM Journal of Scientific Computing Oproep tot indienen van papers : SIAM Journal of Scientific Computing nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Mathematics die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Mathematics.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


SIAM Journal of Scientific Computing Auteur Richtlijnen

SIAM Journal of Scientific Computing Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor SIAM Journal of Scientific Computing Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in SIAM Journal of Scientific Computing

Publiceren in SIAM Journal of Scientific Computing omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Mathematics.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) SIAM Journal of Scientific Computing om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de SIAM Journal of Scientific Computing richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de SIAM Journal of Scientific Computing normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

SIAM Journal of Scientific Computing Veelgestelde Vragen

is SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is SIAM Journal of Scientific Computing a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, SIAM Journal of Scientific Computing tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.