International Journal of Fatigue Impactfactor, Indexering, Ranking

International Journal of Fatigue is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Mathematics. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan International Journal of Fatigue is 0142-1123 en de afgekorte vorm hiervan is Int J Fatigue.


International Journal of Fatigue Doelen & Scope

 

Typical subjects discussed in International Journal of Fatigue address: Novel fatigue testing and characterization methods (new kinds of fatigue tests, critical evaluation of existing methods, in situ measurement of fatigue degradation, non-contact field measurements) Multiaxial fatigue and complex loading effects of materials and structures, exploring state-of-the-art concepts in degradation under cyclic loading Fatigue in the very high cycle regime, including failure mode transitions from surface to subsurface, effects of surface treatment, processing, and loading conditions Modeling (including degradation processes and related driving forces, multiscale/multi-resolution methods, computational hierarchical and concurrent methods for coupled component and material responses, novel methods for notch root analysis, fracture mechanics, damage mechanics, crack growth kinetics, life prediction and durability, and prediction of stochastic fatigue behavior reflecting microstructure and service conditions) Models for early stages of fatigue crack formation and growth that explicitly consider microstructure and relevant materials science aspects Understanding the influence or manufacturing and processing route on fatigue degradation, and embedding this understanding in more predictive schemes for mitigation and design against fatigue Prognosis and damage state awareness (including sensors, monitoring, methodology, interactive control, accelerated methods, data interpretation) Applications of technologies associated with fatigue and their implications for structural integrity and reliability. This includes issues related to design, operation and maintenance, i.e., life cycle engineering Smart materials and structures that can sense and mitigate fatigue degradation Fatigue of devices and structures at small scales, including effects of process route and surfaces/interfaces.


International Journal of Fatigue Details


Tijdschrift titel International Journal of Fatigue
Afkorting Int J Fatigue
ISSN afdrukken 0142-1123
Online ISSN 1879-3452
Hoofdredactie Professor Guozheng Kang
Onderwerp Mathematics

International Journal of Fatigue Afkorting

International Journal of Fatigue Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van International Journal of Fatigue is Int J Fatigue


International Journal of Fatigue Ranking

International Journal of Fatigue Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (International Journal of Fatigue) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van International Journal of Fatigue is 2124 (2024)


International Journal of Fatigue Impactfactor

International Journal of Fatigue Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van International Journal of Fatigue is 6 (2024)


International Journal of Fatigue SCImago

International Journal of Fatigue SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanInternational Journal of Fatigue is 1.504


International Journal of Fatigue H-index

International Journal of Fatigue H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van International Journal of Fatigue is 145


International Journal of Fatigue Indexering

International Journal of Fatigue Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De International Journal of Fatigue De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


International Journal of Fatigue Redactieraad

International Journal of Fatigue Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van International Journal of Fatigue is Professor Guozheng Kang


International Journal of Fatigue Inzendingskosten

International Journal of Fatigue Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van International Journal of Fatigue is $3780


International Journal of Fatigue Oproep tot indienen van papers

International Journal of Fatigue Oproep tot indienen van papers : International Journal of Fatigue nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in International Journal of Fatigue tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Mathematics die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Mathematics.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


International Journal of Fatigue Auteur Richtlijnen

International Journal of Fatigue Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor International Journal of Fatigue Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in International Journal of Fatigue

Publiceren in International Journal of Fatigue omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Mathematics.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) International Journal of Fatigue om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de International Journal of Fatigue richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de International Journal of Fatigue normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

International Journal of Fatigue Veelgestelde Vragen

is International Journal of Fatigue tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de International Journal of Fatigue tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is International Journal of Fatigue tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de International Journal of Fatigue tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is International Journal of Fatigue tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de International Journal of Fatigue tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is International Journal of Fatigue tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de International Journal of Fatigue tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is International Journal of Fatigue a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, International Journal of Fatigue tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.