Journal of Geophysical Research D Atmospheres Impactfactor, Indexering, RankingJournal of Geophysical Research D Atmospheres is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Earth and Planetary Sciences. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Geophysical Research D Atmospheres is 2169-897X en de afgekorte vorm hiervan is J Geophys Res Atmos.


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Doelen & Scope

The Journal of Geophysical Research: Atmospheres publishes articles that advance and improve understanding of atmospheric properties and processes, including the interaction of the atmosphere with other components of the Earth system, as well as their roles in climate variability and change.


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Details


Tijdschrift titel Journal of Geophysical Research D Atmospheres
Afkorting J Geophys Res Atmos
ISSN afdrukken 2169-897X
Online ISSN 2169-8996
Hoofdredactie Yafang Cheng
Onderwerp Earth and Planetary Sciences

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Afkorting

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Geophysical Research D Atmospheres is J Geophys Res Atmos


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Ranking

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Geophysical Research D Atmospheres) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Geophysical Research D Atmospheres is 1570 (2024)


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Impactfactor

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Geophysical Research D Atmospheres is 4.4 (2024)


Journal of Geophysical Research D Atmospheres SCImago

Journal of Geophysical Research D Atmospheres SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Geophysical Research D Atmospheres is 1.798


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Acceptatiepercentage

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of Geophysical Research D Atmospheres is 47%


Journal of Geophysical Research D Atmospheres H-index

Journal of Geophysical Research D Atmospheres H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Geophysical Research D Atmospheres is 116


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Indexering

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Geophysical Research D Atmospheres De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Redactieraad

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Geophysical Research D Atmospheres is Yafang Cheng


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Inzendingskosten

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Geophysical Research D Atmospheres is $3,890 USD / £2,770 GBP / €3,330 EUR


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Oproep tot indienen van papers

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Oproep tot indienen van papers : Journal of Geophysical Research D Atmospheres nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Earth and Planetary Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Earth and Planetary Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Geophysical Research D Atmospheres Auteur Richtlijnen

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Geophysical Research D Atmospheres Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Geophysical Research D Atmospheres

Publiceren in Journal of Geophysical Research D Atmospheres omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Earth and Planetary Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Geophysical Research D Atmospheres om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Geophysical Research D Atmospheres richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Geophysical Research D Atmospheres normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Geophysical Research D Atmospheres Veelgestelde Vragen

is Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Geophysical Research D Atmospheres a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Geophysical Research D Atmospheres tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.