Paleoceanography and Paleoclimatology Impactfactor, Indexering, RankingPaleoceanography and Paleoclimatology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Earth and Planetary Sciences. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Paleoceanography and Paleoclimatology is 2572-4517 en de afgekorte vorm hiervan is Paleoceanogr Paleoclimatol.


Paleoceanography and Paleoclimatology Doelen & Scope

Paleoceanography and Paleoclimatology (PALO) publishes papers dealing with records of past environments, biota and climate. Understanding of the Earth system as it was in the past requires the employment of a wide range of approaches including marine and lacustrine sedimentology and speleothems; ice sheet formation and flow; stable isotope, trace element, and organic geochemistry; paleontology and molecular paleontology; evolutionary processes; mineralization in organisms; understanding tree-ring formation; seismic stratigraphy; physical, chemical, and biological oceanography; geochemical, climate and earth system modeling, and many others. The scope of this journal is regional to global, rather than local, and includes studies of any geologic age (Precambrian to Quaternary, including modern analogs). Within this framework, papers on the following topics are to be included: chronology, stratigraphy (where relevant to correlation of paleoceanographic events), paleoreconstructions, paleoceanographic modeling, paleocirculation (deep, intermediate, and shallow), paleoclimatology (e.g., paleowinds and cryosphere history), global sediment and geochemical cycles, anoxia, sea level changes and effects, relations between biotic evolution and paleoceanography, biotic crises, paleobiology (e.g., ecology of “microfossils” used in paleoceanography), techniques and approaches in paleoceanographic inferences, and modern paleoceanographic analogs, and quantitative and integrative analysis of coupled ocean-atmosphere-biosphere processes.  Paleoceanographic and Paleoclimate studies enable us to use the past in order to gain information on possible future climatic and biotic developments: the past is the key to the future, just as much and maybe more than the present is the key to the past.


Paleoceanography and Paleoclimatology Details


Tijdschrift titel Paleoceanography and Paleoclimatology
Afkorting Paleoceanogr Paleoclimatol
ISSN afdrukken 2572-4517
Online ISSN 2572-4525
Hoofdredactie Matthew Huber
Onderwerp Earth and Planetary Sciences

Paleoceanography and Paleoclimatology Afkorting

Paleoceanography and Paleoclimatology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Paleoceanography and Paleoclimatology is Paleoceanogr Paleoclimatol


Paleoceanography and Paleoclimatology Ranking

Paleoceanography and Paleoclimatology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Paleoceanography and Paleoclimatology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Paleoceanography and Paleoclimatology is 1684 (2024)


Paleoceanography and Paleoclimatology Impactfactor

Paleoceanography and Paleoclimatology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Paleoceanography and Paleoclimatology is 3.5 (2024)


Paleoceanography and Paleoclimatology SCImago

Paleoceanography and Paleoclimatology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanPaleoceanography and Paleoclimatology is 1.721


Paleoceanography and Paleoclimatology H-index

Paleoceanography and Paleoclimatology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Paleoceanography and Paleoclimatology is 138


Paleoceanography and Paleoclimatology Indexering

Paleoceanography and Paleoclimatology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Paleoceanography and Paleoclimatology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Paleoceanography and Paleoclimatology Redactieraad

Paleoceanography and Paleoclimatology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Paleoceanography and Paleoclimatology is Matthew Huber


Paleoceanography and Paleoclimatology Inzendingskosten

Paleoceanography and Paleoclimatology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Paleoceanography and Paleoclimatology is $3,890 USD / £2,770 GBP / €3,330 EUR


Paleoceanography and Paleoclimatology Oproep tot indienen van papers

Paleoceanography and Paleoclimatology Oproep tot indienen van papers : Paleoceanography and Paleoclimatology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Earth and Planetary Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Earth and Planetary Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Paleoceanography and Paleoclimatology Auteur Richtlijnen

Paleoceanography and Paleoclimatology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Paleoceanography and Paleoclimatology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Paleoceanography and Paleoclimatology

Publiceren in Paleoceanography and Paleoclimatology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Earth and Planetary Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Paleoceanography and Paleoclimatology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Paleoceanography and Paleoclimatology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Paleoceanography and Paleoclimatology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Paleoceanography and Paleoclimatology Veelgestelde Vragen

is Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Paleoceanography and Paleoclimatology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Paleoceanography and Paleoclimatology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.