Journal of Physical Oceanography Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Physical Oceanography is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Earth and Planetary Sciences. American Meteorological Society is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Physical Oceanography is 0022-3670 en de afgekorte vorm hiervan is J Phys Oceanogr.


Journal of Physical Oceanography Doelen & Scope

The Journal of Physical Oceanography (JPO) (ISSN: 0022-3670; eISSN: 1520-0485) publishes research related to the physics of the ocean and to processes operating at its boundaries. Observational, theoretical, and modeling studies are all welcome, especially those that focus on elucidating specific physical processes. Papers that investigate interactions with other components of the Earth system (e.g., ocean–atmosphere, physical–biological, and physical–chemical interactions) as well as studies of other fluid systems (e.g., lakes and laboratory tanks) are also invited, as long as their focus is on understanding the ocean or its role in the Earth system.


Journal of Physical Oceanography Details


Tijdschrift titel Journal of Physical Oceanography
Afkorting J Phys Oceanogr
ISSN afdrukken 0022-3670
Online ISSN 1520-0485
Hoofdredactie Jerome A. Smith
Onderwerp Earth and Planetary Sciences

Journal of Physical Oceanography Afkorting

Journal of Physical Oceanography Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Physical Oceanography is J Phys Oceanogr


Journal of Physical Oceanography Ranking

Journal of Physical Oceanography Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Physical Oceanography) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Physical Oceanography is 1955 (2024)


Journal of Physical Oceanography Impactfactor

Journal of Physical Oceanography Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Physical Oceanography is 3.5 (2024)


Journal of Physical Oceanography SCImago

Journal of Physical Oceanography SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Physical Oceanography is 1.585


Journal of Physical Oceanography H-index

Journal of Physical Oceanography H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Physical Oceanography is 158


Journal of Physical Oceanography Indexering

Journal of Physical Oceanography Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Physical Oceanography De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Physical Oceanography Redactieraad

Journal of Physical Oceanography Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Physical Oceanography is Jerome A. Smith


Journal of Physical Oceanography Inzendingskosten

Journal of Physical Oceanography Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Physical Oceanography is Open Choice $1300, $120 per typeset page


Journal of Physical Oceanography Oproep tot indienen van papers

Journal of Physical Oceanography Oproep tot indienen van papers : Journal of Physical Oceanography nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Physical Oceanography tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Earth and Planetary Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Earth and Planetary Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Physical Oceanography Auteur Richtlijnen

Journal of Physical Oceanography Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Physical Oceanography Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Physical Oceanography

Publiceren in Journal of Physical Oceanography omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Earth and Planetary Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Physical Oceanography om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Physical Oceanography richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Physical Oceanography normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Physical Oceanography Veelgestelde Vragen

is Journal of Physical Oceanography tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Physical Oceanography tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Physical Oceanography tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Physical Oceanography tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Physical Oceanography tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Physical Oceanography tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Physical Oceanography tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Physical Oceanography tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Physical Oceanography a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Physical Oceanography tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.