American Journal of Criminal Justice Impactfactor, Indexering, Ranking

American Journal of Criminal Justice is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Springer is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan American Journal of Criminal Justice is 1066-2316 en de afgekorte vorm hiervan is Am J Crim Justice.


American Journal of Criminal Justice Doelen & Scope

The American Journal of Criminal Justice, the official journal of the Southern Criminal Justice Association, is a peer reviewed publication; manuscripts go through a blind review process.  The focus of the Journal is on a wide array of criminal justice topics and issues.  Some of these concerns include items pertaining to the criminal justice process, the formal and informal interplay between system components, problems and solutions experienced by various segments, innovative practices, policy development and implementation, evaluative research, the players engaged in these enterprises, and a wide assortment of other related interests.  The American Journal of Criminal Justice publishes original articles that utilize a broad range of methodologies and perspectives when examining crime, law, and criminal justice processing.


American Journal of Criminal Justice Details


Tijdschrift titel American Journal of Criminal Justice
Afkorting Am J Crim Justice
ISSN afdrukken 1066-2316
Online ISSN 1936-1351
Hoofdredactie J. Mitchell Miller
Onderwerp Social Sciences

American Journal of Criminal Justice Afkorting

American Journal of Criminal Justice Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van American Journal of Criminal Justice is Am J Crim Justice


American Journal of Criminal Justice Ranking

American Journal of Criminal Justice Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (American Journal of Criminal Justice) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van American Journal of Criminal Justice is 1945 (2024)


American Journal of Criminal Justice Impactfactor

American Journal of Criminal Justice Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van American Journal of Criminal Justice is 5.6 (2024)


American Journal of Criminal Justice SCImago

American Journal of Criminal Justice SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAmerican Journal of Criminal Justice is 1.589


American Journal of Criminal Justice H-index

American Journal of Criminal Justice H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van American Journal of Criminal Justice is 38


American Journal of Criminal Justice Indexering

American Journal of Criminal Justice Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De American Journal of Criminal Justice De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


American Journal of Criminal Justice Redactieraad

American Journal of Criminal Justice Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van American Journal of Criminal Justice is J. Mitchell Miller


American Journal of Criminal Justice Inzendingskosten

American Journal of Criminal Justice Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van American Journal of Criminal Justice is £2190.00/$3090.00/€2490.00


American Journal of Criminal Justice Oproep tot indienen van papers

American Journal of Criminal Justice Oproep tot indienen van papers : American Journal of Criminal Justice nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in American Journal of Criminal Justice tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


American Journal of Criminal Justice Auteur Richtlijnen

American Journal of Criminal Justice Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor American Journal of Criminal Justice Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in American Journal of Criminal Justice

Publiceren in American Journal of Criminal Justice omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) American Journal of Criminal Justice om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de American Journal of Criminal Justice richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de American Journal of Criminal Justice normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

American Journal of Criminal Justice Veelgestelde Vragen

is American Journal of Criminal Justice tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de American Journal of Criminal Justice tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is American Journal of Criminal Justice tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Criminal Justice tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is American Journal of Criminal Justice tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Criminal Justice tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is American Journal of Criminal Justice tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de American Journal of Criminal Justice tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is American Journal of Criminal Justice a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, American Journal of Criminal Justice tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.