Journal of Experimental Social Psychology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Experimental Social Psychology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Experimental Social Psychology is 0022-1031 en de afgekorte vorm hiervan is J Exp Soc Psychol.


Journal of Experimental Social Psychology Doelen & Scope

The Journal of Experimental Social Psychology (JESP) aims to publish articles that extend or create conceptual advances in social psychology. As the title of the journal indicates, we are focused on publishing primary reports of research in social psychology that use experimental or quasi-experimental methods, although not every study in an article needs to be experimental. We also would like to encourage submissions explaining methodological or statistical considerations that are relevant to the kind of research published here, and that are usable by the typical person who carries out and evaluates social psychology research. Finally, we encourage authors to submit reports of replication studies in experimental social psychology that meet the high standards at JESP (for guidance, see Brandt, IJzerman et al., 2014).


Journal of Experimental Social Psychology Details


Tijdschrift titel Journal of Experimental Social Psychology
Afkorting J Exp Soc Psychol
ISSN afdrukken 0022-1031
Online ISSN 1096-0465
Hoofdredactie Nicholas Rule
Onderwerp Social Sciences

Journal of Experimental Social Psychology Afkorting

Journal of Experimental Social Psychology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Experimental Social Psychology is J Exp Soc Psychol


Journal of Experimental Social Psychology Ranking

Journal of Experimental Social Psychology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Experimental Social Psychology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Experimental Social Psychology is 1931 (2024)


Journal of Experimental Social Psychology Impactfactor

Journal of Experimental Social Psychology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Experimental Social Psychology is 3.5 (2024)


Journal of Experimental Social Psychology SCImago

Journal of Experimental Social Psychology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Experimental Social Psychology is 1.596


Journal of Experimental Social Psychology H-index

Journal of Experimental Social Psychology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Experimental Social Psychology is 161


Journal of Experimental Social Psychology Indexering

Journal of Experimental Social Psychology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Experimental Social Psychology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Experimental Social Psychology Redactieraad

Journal of Experimental Social Psychology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Experimental Social Psychology is Nicholas Rule


Journal of Experimental Social Psychology Inzendingskosten

Journal of Experimental Social Psychology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Experimental Social Psychology is $2900


Journal of Experimental Social Psychology Oproep tot indienen van papers

Journal of Experimental Social Psychology Oproep tot indienen van papers : Journal of Experimental Social Psychology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Experimental Social Psychology Auteur Richtlijnen

Journal of Experimental Social Psychology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Experimental Social Psychology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Experimental Social Psychology

Publiceren in Journal of Experimental Social Psychology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Experimental Social Psychology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Experimental Social Psychology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Experimental Social Psychology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Experimental Social Psychology Veelgestelde Vragen

is Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Experimental Social Psychology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Experimental Social Psychology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.