Scientific Studies of Reading Impactfactor, Indexering, Ranking

Scientific Studies of Reading is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Scientific Studies of Reading is 1088-8438 en de afgekorte vorm hiervan is Sci Stud Read.


Scientific Studies of Reading Doelen & Scope

This journal publishes original empirical investigations dealing with all aspects of reading and its related areas, and occasionally, scholarly reviews of the literature and papers focused on theory development. Papers range from very basic studies to those whose main thrust is toward educational practice. The broad remit of the journal to include work on "all aspects of reading and its related areas," includes issues related to word recognition, comprehension, writing, intervention, and assessment involving very young children and/or adults, comparisons of orthographies, and more. Commentary and criticism on topics pertinent to the journal's concerns are also considered for publication. Please note that we do not typically publish reliability and validity studies of specific tests or assessment tools.


Scientific Studies of Reading Details


Tijdschrift titel Scientific Studies of Reading
Afkorting Sci Stud Read
ISSN afdrukken 1088-8438
Online ISSN 1532-799X
Hoofdredactie Young-Suk Kim
Onderwerp Social Sciences

Scientific Studies of Reading Afkorting

Scientific Studies of Reading Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Scientific Studies of Reading is Sci Stud Read


Scientific Studies of Reading Ranking

Scientific Studies of Reading Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Scientific Studies of Reading) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Scientific Studies of Reading is 1885 (2024)


Scientific Studies of Reading Impactfactor

Scientific Studies of Reading Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Scientific Studies of Reading is 3.7 (2024)


Scientific Studies of Reading SCImago

Scientific Studies of Reading SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanScientific Studies of Reading is 1.619


Scientific Studies of Reading Acceptatiepercentage

Scientific Studies of Reading Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Scientific Studies of Reading is 17%


Scientific Studies of Reading H-index

Scientific Studies of Reading H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Scientific Studies of Reading is 72


Scientific Studies of Reading Indexering

Scientific Studies of Reading Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Scientific Studies of Reading De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Scientific Studies of Reading Redactieraad

Scientific Studies of Reading Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Scientific Studies of Reading is Young-Suk Kim


Scientific Studies of Reading Inzendingskosten

Scientific Studies of Reading Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Scientific Studies of Reading is 3300 USD


Scientific Studies of Reading Oproep tot indienen van papers

Scientific Studies of Reading Oproep tot indienen van papers : Scientific Studies of Reading nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Scientific Studies of Reading tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Scientific Studies of Reading Auteur Richtlijnen

Scientific Studies of Reading Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Scientific Studies of Reading Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Scientific Studies of Reading

Publiceren in Scientific Studies of Reading omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Scientific Studies of Reading om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Scientific Studies of Reading richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Scientific Studies of Reading normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Scientific Studies of Reading Veelgestelde Vragen

is Scientific Studies of Reading tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Scientific Studies of Reading tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Scientific Studies of Reading tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Scientific Studies of Reading tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Scientific Studies of Reading tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Scientific Studies of Reading tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Scientific Studies of Reading tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Scientific Studies of Reading tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Scientific Studies of Reading a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Scientific Studies of Reading tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.