Journalism and Mass Communication Quarterly Impactfactor, Indexering, Ranking

Journalism and Mass Communication Quarterly is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journalism and Mass Communication Quarterly is 1077-6990 en de afgekorte vorm hiervan is Journal Mass Commun Q.


Journalism and Mass Communication Quarterly Doelen & Scope

Journalism & Mass Communication Quarterly (JMCQ) is the flagship journal of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC). The journal provides leadership in developing theory, disseminating empirical research and introducing new concepts to its readership. It welcomes submissions from any AEJMC division or interest group. Because communication is a diverse field, articles address a broad range of questions using a variety of methods and theoretical perspectives. Both qualitative and quantitative approaches are welcome in this journal. Journalism & Mass Communication Quarterly challenges the boundaries of communication research, guiding its readers to new questions, new evidence, and new conclusions. While we welcome submissions focusing on particular areas or specialties, articles should be written in a style that is accessible to all communication scholars. Journalism & Mass Communication Quarterly is a member of the Committee of Publication Ethics (COPE).


Journalism and Mass Communication Quarterly Details


Tijdschrift titel Journalism and Mass Communication Quarterly
Afkorting Journal Mass Commun Q
ISSN afdrukken 1077-6990
Online ISSN 2161-430X
Hoofdredactie Daniela Dimitrova
Onderwerp Social Sciences

Journalism and Mass Communication Quarterly Afkorting

Journalism and Mass Communication Quarterly Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journalism and Mass Communication Quarterly is Journal Mass Commun Q


Journalism and Mass Communication Quarterly Ranking

Journalism and Mass Communication Quarterly Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journalism and Mass Communication Quarterly) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journalism and Mass Communication Quarterly is 2553 (2024)


Journalism and Mass Communication Quarterly Impactfactor

Journalism and Mass Communication Quarterly Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journalism and Mass Communication Quarterly is 3.6 (2024)


Journalism and Mass Communication Quarterly SCImago

Journalism and Mass Communication Quarterly SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournalism and Mass Communication Quarterly is 1.348


Journalism and Mass Communication Quarterly H-index

Journalism and Mass Communication Quarterly H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journalism and Mass Communication Quarterly is 97


Journalism and Mass Communication Quarterly Indexering

Journalism and Mass Communication Quarterly Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journalism and Mass Communication Quarterly De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journalism and Mass Communication Quarterly Redactieraad

Journalism and Mass Communication Quarterly Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journalism and Mass Communication Quarterly is Daniela Dimitrova


Journalism and Mass Communication Quarterly Inzendingskosten

Journalism and Mass Communication Quarterly Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journalism and Mass Communication Quarterly is 3500 USD


Journalism and Mass Communication Quarterly Oproep tot indienen van papers

Journalism and Mass Communication Quarterly Oproep tot indienen van papers : Journalism and Mass Communication Quarterly nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journalism and Mass Communication Quarterly Auteur Richtlijnen

Journalism and Mass Communication Quarterly Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journalism and Mass Communication Quarterly Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journalism and Mass Communication Quarterly

Publiceren in Journalism and Mass Communication Quarterly omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journalism and Mass Communication Quarterly om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journalism and Mass Communication Quarterly richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journalism and Mass Communication Quarterly normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journalism and Mass Communication Quarterly Veelgestelde Vragen

is Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journalism and Mass Communication Quarterly a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journalism and Mass Communication Quarterly tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.