British Journal of Psychology Impactfactor, Indexering, Ranking

British Journal of Psychology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Psychology. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan British Journal of Psychology is 0007-1269 en de afgekorte vorm hiervan is Br J Psychol.


British Journal of Psychology Doelen & Scope

The British Journal of Psychology publishes original research on all aspects of general psychology including cognition; health and clinical psychology; developmental, social and occupational psychology. For information on specific requirements, please view Author Guidelines.

We attract a large number of international submissions each year which make major contributions across the range of psychology, particularly where the work has the following characteristics:

• articles or groups of articles dealing with topics which are of interest to researchers from more than one specialism;
• section of psychology or which address topics or issues at the interface between different specialisms or sections of psychology;
• articles or groups of articles which take different or contrasting methodological or theoretical approaches to a single topic;
• articles or groups of articles dealing with novel areas, theories or methodologies;
• integrative reviews, particularly where the review offers new analysis (e.g. meta-analysis), new theory or new implications for practice;
• articles or groups of articles dealing with the history of psychology;
• interdisciplinary work, where the contribution from, or to, psychological theory or practice is clear.

It enjoys a wide international readership and features reports of empirical studies, critical reviews of the literature and theoretical contributions which aim to further our understanding of psychology.

The journal additionally publishes a small number of invited articles by people who lead their field on a topic that provokes discussion. These articles include a short peer commentary.


British Journal of Psychology Details


Tijdschrift titel British Journal of Psychology
Afkorting Br J Psychol
ISSN afdrukken 0007-1269
Online ISSN 2044-8295
Hoofdredactie Janet Hsiao
Onderwerp Psychology

British Journal of Psychology Afkorting

British Journal of Psychology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van British Journal of Psychology is Br J Psychol


British Journal of Psychology Ranking

British Journal of Psychology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (British Journal of Psychology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van British Journal of Psychology is 1848 (2024)


British Journal of Psychology Impactfactor

British Journal of Psychology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van British Journal of Psychology is 4 (2024)


British Journal of Psychology SCImago

British Journal of Psychology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanBritish Journal of Psychology is 1.633


British Journal of Psychology Acceptatiepercentage

British Journal of Psychology Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van British Journal of Psychology is 11%


British Journal of Psychology H-index

British Journal of Psychology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van British Journal of Psychology is 103


British Journal of Psychology Indexering

British Journal of Psychology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De British Journal of Psychology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


British Journal of Psychology Redactieraad

British Journal of Psychology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van British Journal of Psychology is Janet Hsiao


British Journal of Psychology Inzendingskosten

British Journal of Psychology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van British Journal of Psychology is $3800 USD / £2490 GBP / €3170 EUR


British Journal of Psychology Oproep tot indienen van papers

British Journal of Psychology Oproep tot indienen van papers : British Journal of Psychology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in British Journal of Psychology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Psychology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Psychology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


British Journal of Psychology Auteur Richtlijnen

British Journal of Psychology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor British Journal of Psychology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in British Journal of Psychology

Publiceren in British Journal of Psychology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Psychology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) British Journal of Psychology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de British Journal of Psychology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de British Journal of Psychology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

British Journal of Psychology Veelgestelde Vragen

is British Journal of Psychology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de British Journal of Psychology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is British Journal of Psychology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de British Journal of Psychology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is British Journal of Psychology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de British Journal of Psychology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is British Journal of Psychology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de British Journal of Psychology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is British Journal of Psychology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, British Journal of Psychology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.