Multivariate Behavioral Research Impactfactor, Indexering, Ranking

Multivariate Behavioral Research is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Psychology. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Multivariate Behavioral Research is 0027-3171 en de afgekorte vorm hiervan is Multivariate Behav Res.


Multivariate Behavioral Research Doelen & Scope

 

Multivariate Behavioral Research is the flagship journal of the Society of Multivariate Experimental Psychology (SMEP). It is a journal devoted to the dissemination, evaluation, and application of quantitative methods to the behavioral sciences and. It aims to publish articles intended to cater to a wide audience of quantitative methodologists and substantive researchers who wish to use advanced methods in their work. Its goal is to have a long-term transformative effect on research in psychology and the behavioral sciences.


Multivariate Behavioral Research Details


Tijdschrift titel Multivariate Behavioral Research
Afkorting Multivariate Behav Res
ISSN afdrukken 0027-3171
Online ISSN 1532-7906
Hoofdredactie Alberto Maydeu-Olivares
Onderwerp Psychology

Multivariate Behavioral Research Afkorting

Multivariate Behavioral Research Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Multivariate Behavioral Research is Multivariate Behav Res


Multivariate Behavioral Research Ranking

Multivariate Behavioral Research Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Multivariate Behavioral Research) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Multivariate Behavioral Research is 1913 (2024)


Multivariate Behavioral Research Impactfactor

Multivariate Behavioral Research Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Multivariate Behavioral Research is 3.8 (2024)


Multivariate Behavioral Research SCImago

Multivariate Behavioral Research SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanMultivariate Behavioral Research is 1.606


Multivariate Behavioral Research Acceptatiepercentage

Multivariate Behavioral Research Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Multivariate Behavioral Research is 24%


Multivariate Behavioral Research H-index

Multivariate Behavioral Research H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Multivariate Behavioral Research is 92


Multivariate Behavioral Research Indexering

Multivariate Behavioral Research Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Multivariate Behavioral Research De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Multivariate Behavioral Research Redactieraad

Multivariate Behavioral Research Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Multivariate Behavioral Research is Alberto Maydeu-Olivares


Multivariate Behavioral Research Inzendingskosten

Multivariate Behavioral Research Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Multivariate Behavioral Research is USD 3300


Multivariate Behavioral Research Oproep tot indienen van papers

Multivariate Behavioral Research Oproep tot indienen van papers : Multivariate Behavioral Research nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Multivariate Behavioral Research tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Psychology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Psychology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Multivariate Behavioral Research Auteur Richtlijnen

Multivariate Behavioral Research Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Multivariate Behavioral Research Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Multivariate Behavioral Research

Publiceren in Multivariate Behavioral Research omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Psychology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Multivariate Behavioral Research om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Multivariate Behavioral Research richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Multivariate Behavioral Research normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Multivariate Behavioral Research Veelgestelde Vragen

is Multivariate Behavioral Research tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Multivariate Behavioral Research tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Multivariate Behavioral Research tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Multivariate Behavioral Research tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Multivariate Behavioral Research tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Multivariate Behavioral Research tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Multivariate Behavioral Research tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Multivariate Behavioral Research tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Multivariate Behavioral Research a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Multivariate Behavioral Research tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.