Journal of Research in Crime and Delinquency Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Research in Crime and Delinquency is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Psychology. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Research in Crime and Delinquency is 0022-4278 en de afgekorte vorm hiervan is J Res Crime Delinq.


Journal of Research in Crime and Delinquency Doelen & Scope

For over 60 years, this international forum has advanced research in criminology and criminal justice. Through articles and special issues, the Journal of Research in Crime and Delinquency continues to keep you up to date on issues and controversies framing contemporary understandings of crime and criminal-legal system responses. 


Journal of Research in Crime and Delinquency Details


Tijdschrift titel Journal of Research in Crime and Delinquency
Afkorting J Res Crime Delinq
ISSN afdrukken 0022-4278
Online ISSN 1552-731X
Hoofdredactie Lisa Broidy
Onderwerp Psychology

Journal of Research in Crime and Delinquency Afkorting

Journal of Research in Crime and Delinquency Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Research in Crime and Delinquency is J Res Crime Delinq


Journal of Research in Crime and Delinquency Ranking

Journal of Research in Crime and Delinquency Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Research in Crime and Delinquency) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Research in Crime and Delinquency is 1961 (2024)


Journal of Research in Crime and Delinquency Impactfactor

Journal of Research in Crime and Delinquency Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Research in Crime and Delinquency is 3.2 (2024)


Journal of Research in Crime and Delinquency SCImago

Journal of Research in Crime and Delinquency SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Research in Crime and Delinquency is 1.583


Journal of Research in Crime and Delinquency H-index

Journal of Research in Crime and Delinquency H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Research in Crime and Delinquency is 106


Journal of Research in Crime and Delinquency Indexering

Journal of Research in Crime and Delinquency Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Research in Crime and Delinquency De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Research in Crime and Delinquency Redactieraad

Journal of Research in Crime and Delinquency Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Research in Crime and Delinquency is Lisa Broidy


Journal of Research in Crime and Delinquency Inzendingskosten

Journal of Research in Crime and Delinquency Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Research in Crime and Delinquency is 3250 USD


Journal of Research in Crime and Delinquency Oproep tot indienen van papers

Journal of Research in Crime and Delinquency Oproep tot indienen van papers : Journal of Research in Crime and Delinquency nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Psychology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Psychology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Research in Crime and Delinquency Auteur Richtlijnen

Journal of Research in Crime and Delinquency Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Research in Crime and Delinquency Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Research in Crime and Delinquency

Publiceren in Journal of Research in Crime and Delinquency omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Psychology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Research in Crime and Delinquency om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Research in Crime and Delinquency richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Research in Crime and Delinquency normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Research in Crime and Delinquency Veelgestelde Vragen

is Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Research in Crime and Delinquency a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Research in Crime and Delinquency tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.