Social and Personality Psychology Compass Impactfactor, Indexering, RankingSocial and Personality Psychology Compass is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Psychology. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Social and Personality Psychology Compass is 1751-9004 en de afgekorte vorm hiervan is Soc Personal Psychol Compass.


Social and Personality Psychology Compass Doelen & Scope

Authors are encouraged to present their unique vision of the research topic that they review and controversy is not discouraged. Social and Personality Psychology Compass fosters close cooperation across sub-divisions of the field insuring that boundaries remain permeable. The journal is founded on acknowledgement of the need for continuing recognition and appreciation of the symbiotic relationship between social psychology and personality psychology.


Social and Personality Psychology Compass Details


Tijdschrift titel Social and Personality Psychology Compass
Afkorting Soc Personal Psychol Compass
ISSN afdrukken 1751-9004
Hoofdredactie Brendan Gough
Onderwerp Psychology

Social and Personality Psychology Compass Afkorting

Social and Personality Psychology Compass Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Social and Personality Psychology Compass is Soc Personal Psychol Compass


Social and Personality Psychology Compass Ranking

Social and Personality Psychology Compass Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Social and Personality Psychology Compass) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Social and Personality Psychology Compass is 1813 (2024)


Social and Personality Psychology Compass Impactfactor

Social and Personality Psychology Compass Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Social and Personality Psychology Compass is 4.6 (2024)


Social and Personality Psychology Compass SCImago

Social and Personality Psychology Compass SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanSocial and Personality Psychology Compass is 1.646


Social and Personality Psychology Compass Acceptatiepercentage

Social and Personality Psychology Compass Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Social and Personality Psychology Compass is 46%


Social and Personality Psychology Compass H-index

Social and Personality Psychology Compass H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Social and Personality Psychology Compass is 70


Social and Personality Psychology Compass Indexering

Social and Personality Psychology Compass Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Social and Personality Psychology Compass De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Social and Personality Psychology Compass Redactieraad

Social and Personality Psychology Compass Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Social and Personality Psychology Compass is Brendan Gough


Social and Personality Psychology Compass Inzendingskosten

Social and Personality Psychology Compass Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Social and Personality Psychology Compass is $3240, £2160, €2710


Social and Personality Psychology Compass Oproep tot indienen van papers

Social and Personality Psychology Compass Oproep tot indienen van papers : Social and Personality Psychology Compass nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Social and Personality Psychology Compass tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Psychology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Psychology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Social and Personality Psychology Compass Auteur Richtlijnen

Social and Personality Psychology Compass Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Social and Personality Psychology Compass Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Social and Personality Psychology Compass

Publiceren in Social and Personality Psychology Compass omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Psychology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Social and Personality Psychology Compass om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Social and Personality Psychology Compass richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Social and Personality Psychology Compass normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Social and Personality Psychology Compass Veelgestelde Vragen

is Social and Personality Psychology Compass tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Social and Personality Psychology Compass tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Social and Personality Psychology Compass tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Social and Personality Psychology Compass tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Social and Personality Psychology Compass tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Social and Personality Psychology Compass tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Social and Personality Psychology Compass tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Social and Personality Psychology Compass tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Social and Personality Psychology Compass a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Social and Personality Psychology Compass tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.