ACS Macro Letters Impactfactor, Indexering, Ranking

ACS Macro Letters is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Materials Science. American Chemical Society is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is ACS Macro Lett.


ACS Macro Letters Doelen & Scope

ACS Macro Letters is the leading forum for the dissemination of urgent macromolecular and bio-macromolecular research. ACS Macro Letters welcomes research across many fields, from chemistry to physics to biology, including polymer engineering, polymer processing, and applications of polymers. Submissions to ACS Macro Letters typically contain strong elements of innovation and important experimental/theoretical approaches that demonstrate a fundamental advance in the understanding of polymers.

Topics covered by ACS Macro Letters include, but are not exclusively limited to:

 • Polymers in catalysis and biocatalysis
 • Advanced mechanics and rheology of polymer-based systems
 • Polymer and composite membranes
 • Supramolecular polymers and macromolecular assembly
 • Polymer bioconjugates
 • Carbohydrate and biobased polymers (polypeptides)
 • Biomimetic polymers
 • Polymer composites and nanocomposites
 • Computational techniques
 • Polymer networks and gels
 • Diagnostic imaging and biosensing
 • Polymer glasses
 • Dynamic and stimuli-responsive macromolecules
 • Polymerization/depolymerization
 • Electronic, optical, magnetic, and spin-active macromolecules
 • Polymers for advanced manufacturing, e.g. 3D printing
 • Machine learning and artificial intelligence in polymer science
 • Polymers for drug/gene delivery
 • Nonlinear and block polymers
 • Polymers for energy applications
 • Porous polymers
 • Polymers for membrane applications
 • Sustainable and circular polymers
 • Polymers for regenerative engineering
 • Analysis and characterization of novel polymers
 • Polymer design and synthesis

ACS Macro Letters Details


Tijdschrift titel ACS Macro Letters
Afkorting ACS Macro Lett
Online ISSN 2161-1653
Hoofdredactie Stuart J. Rowan
Onderwerp Materials Science

ACS Macro Letters Afkorting

ACS Macro Letters Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van ACS Macro Letters is ACS Macro Lett


ACS Macro Letters Ranking

ACS Macro Letters Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (ACS Macro Letters) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van ACS Macro Letters is 1796 (2024)


ACS Macro Letters Impactfactor

ACS Macro Letters Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van ACS Macro Letters is 5.8 (2024)


ACS Macro Letters SCImago

ACS Macro Letters SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanACS Macro Letters is 1.655


ACS Macro Letters H-index

ACS Macro Letters H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van ACS Macro Letters is 110


ACS Macro Letters Indexering

ACS Macro Letters Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De ACS Macro Letters De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


ACS Macro Letters Redactieraad

ACS Macro Letters Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van ACS Macro Letters is Stuart J. Rowan


ACS Macro Letters Inzendingskosten

ACS Macro Letters Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van ACS Macro Letters is 4,500 USD


ACS Macro Letters Oproep tot indienen van papers

ACS Macro Letters Oproep tot indienen van papers : ACS Macro Letters nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in ACS Macro Letters tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Materials Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Materials Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


ACS Macro Letters Auteur Richtlijnen

ACS Macro Letters Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor ACS Macro Letters Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in ACS Macro Letters

Publiceren in ACS Macro Letters omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Materials Science.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) ACS Macro Letters om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de ACS Macro Letters richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de ACS Macro Letters normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

ACS Macro Letters Veelgestelde Vragen

is ACS Macro Letters tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de ACS Macro Letters tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is ACS Macro Letters tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de ACS Macro Letters tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is ACS Macro Letters tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de ACS Macro Letters tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is ACS Macro Letters tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de ACS Macro Letters tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is ACS Macro Letters a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, ACS Macro Letters tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.