Journal of Materials Chemistry C Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Materials Chemistry C is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Materials Science. Royal Society of Chemistry RSC Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Materials Chemistry C is 2050-7526 en de afgekorte vorm hiervan is natalie.stingelin@mse.gatech.edu.


Journal of Materials Chemistry C Doelen & Scope

 

Journal of Materials Chemistry A, B & C cover high quality studies across all fields of materials chemistry. The journals focus on those theoretical or experimental studies that report new understanding, applications, properties and synthesis of materials. The journals have a strong history of publishing quality reports of interest to interdisciplinary communities and providing an efficient and rigorous service through peer review and publication. The journals are led by an international team of Editors-in-Chief and Associate Editors who are all active researchers in their fields. Journal of Materials Chemistry A, B & C are separated by the intended application of the material studied. Broadly, applications in energy and sustainability are of interest to Journal of Materials Chemistry A, applications in biology and medicine are of interest to Journal of Materials Chemistry B, and applications in optical, magnetic and electronic devices are of interest to Journal of Materials Chemistry C. More than one Journal of Materials Chemistry journal may be suitable for certain fields and researchers are encouraged to submit their paper to the journal that they feel best fits for their particular article.


Journal of Materials Chemistry C Details


Tijdschrift titel Journal of Materials Chemistry C
Afkorting natalie.stingelin@mse.gatech.edu
ISSN afdrukken 2050-7526
Online ISSN 2050-7534
Hoofdredactie Natalie Stingelin, Georgia Institute of Technology, USA
Onderwerp Materials Science

Journal of Materials Chemistry C Afkorting

Journal of Materials Chemistry C Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Materials Chemistry C is natalie.stingelin@mse.gatech.edu


Journal of Materials Chemistry C Ranking

Journal of Materials Chemistry C Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Materials Chemistry C) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Materials Chemistry C is 18404 (2024)


Journal of Materials Chemistry C Impactfactor

Journal of Materials Chemistry C Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Materials Chemistry C is 6.4 (2024)


Journal of Materials Chemistry C SCImago

Journal of Materials Chemistry C SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Materials Chemistry C is 1.534


Journal of Materials Chemistry C H-index

Journal of Materials Chemistry C H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Materials Chemistry C is 166


Journal of Materials Chemistry C Indexering

Journal of Materials Chemistry C Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Materials Chemistry C De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Materials Chemistry C Redactieraad

Journal of Materials Chemistry C Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Materials Chemistry C is Natalie Stingelin, Georgia Institute of Technology, USA


Journal of Materials Chemistry C Inzendingskosten

Journal of Materials Chemistry C Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Materials Chemistry C is £2,750


Journal of Materials Chemistry C Oproep tot indienen van papers

Journal of Materials Chemistry C Oproep tot indienen van papers : Journal of Materials Chemistry C nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Materials Chemistry C tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Materials Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Materials Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Materials Chemistry C Auteur Richtlijnen

Journal of Materials Chemistry C Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Materials Chemistry C Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Materials Chemistry C

Publiceren in Journal of Materials Chemistry C omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Materials Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Materials Chemistry C om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Materials Chemistry C richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Materials Chemistry C normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Materials Chemistry C Veelgestelde Vragen

is Journal of Materials Chemistry C tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Materials Chemistry C tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Materials Chemistry C tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Materials Chemistry C tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Materials Chemistry C tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Materials Chemistry C tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Materials Chemistry C tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Materials Chemistry C tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Materials Chemistry C a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Materials Chemistry C tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.