Communications Chemistry Impactfactor, Indexering, Ranking

Communications Chemistry is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Materials Science. Springer is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Commun Chem.


Communications Chemistry Doelen & Scope

Communications Chemistry is an open access journal from Nature Portfolio publishing high-quality research, reviews and commentary in all areas of the chemical sciences. Research papers published by the journal represent significant advances bringing new chemical insight to a specialized area of research. We also aim to provide a community forum for issues of importance to all chemists, regardless of sub-discipline.

Scope includes, but is not limited to, the core subject areas of analytical, inorganic, organic, physical and materials chemistry, and covers the broad spectrum of chemical research including chemical biology, catalysis, computational chemistry, energy materials, green chemistry, environmental chemistry, medicinal chemistry, polymer chemistry, supramolecular chemistry, chemical nanoscience and surface chemistry.  We also consider submissions from adjacent research fields where the central advance of the study is of interest to chemists, for example biochemistry, chemical engineering, materials science and nanoscience.

The submission and review processes are managed by our in-house professional editors supported by our Editorial Board Members, who provide technical expertise across the breadth of the chemical sciences. We are committed to rapid dissemination of important research results. Articles are published on a continuous basis with minimal time from acceptance to publication.


Communications Chemistry Details


Tijdschrift titel Communications Chemistry
Afkorting Commun Chem
Online ISSN 2399-3669
Hoofdredactie Christian Agatemor
Onderwerp Materials Science

Communications Chemistry Afkorting

Communications Chemistry Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Communications Chemistry is Commun Chem


Communications Chemistry Ranking

Communications Chemistry Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Communications Chemistry) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Communications Chemistry is 1881 (2024)


Communications Chemistry Impactfactor

Communications Chemistry Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Communications Chemistry is 5.9 (2024)


Communications Chemistry SCImago

Communications Chemistry SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCommunications Chemistry is 1.620


Communications Chemistry H-index

Communications Chemistry H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Communications Chemistry is 34


Communications Chemistry Indexering

Communications Chemistry Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Communications Chemistry De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Communications Chemistry Redactieraad

Communications Chemistry Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Communications Chemistry is Christian Agatemor


Communications Chemistry Inzendingskosten

Communications Chemistry Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Communications Chemistry is £2690.00/$3690.00/€3090.00


Communications Chemistry Oproep tot indienen van papers

Communications Chemistry Oproep tot indienen van papers : Communications Chemistry nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Communications Chemistry tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Materials Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Materials Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Communications Chemistry Auteur Richtlijnen

Communications Chemistry Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Communications Chemistry Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Communications Chemistry

Publiceren in Communications Chemistry omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Materials Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Communications Chemistry om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Communications Chemistry richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Communications Chemistry normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Communications Chemistry Veelgestelde Vragen

is Communications Chemistry tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Communications Chemistry tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Communications Chemistry tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Communications Chemistry tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Communications Chemistry tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Communications Chemistry tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Communications Chemistry tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Communications Chemistry tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Communications Chemistry a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Communications Chemistry tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.