Journal of Colloid and Interface Science Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Colloid and Interface Science is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Materials Science. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Colloid and Interface Science is 0021-9797 en de afgekorte vorm hiervan is J Colloid Interface Sci.


Journal of Colloid and Interface Science Doelen & Scope

The Journal of Colloid and Interface Science publishes original research findings on fundamental principles of colloid and interface science, as well as conceptually novel applications of these in advanced materials, nanomedicine, energy, environmental technologies, catalysis, and related fields. Criteria for publication are impact, quality, novelty and originality.

The Journal of Colloid and Interface Science emphasizes fundamental scientific innovation within the following categories:

A. Colloidal Materials and Nanomaterials
B. Soft Colloidal and Self-Assembly Systems
C. Adsorption, Catalysis and Electrochemistry
D. Interfacial Processes, Capillarity and Wetting
E. Biomaterials and Nanomedicine
F. Energy Conversion and Storage, and Environmental Technologies


Journal of Colloid and Interface Science Details


Tijdschrift titel Journal of Colloid and Interface Science
Afkorting J Colloid Interface Sci
ISSN afdrukken 0021-9797
Online ISSN 1095-7103
Hoofdredactie M. Malmsten
Onderwerp Materials Science

Journal of Colloid and Interface Science Afkorting

Journal of Colloid and Interface Science Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Colloid and Interface Science is J Colloid Interface Sci


Journal of Colloid and Interface Science Ranking

Journal of Colloid and Interface Science Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Colloid and Interface Science) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Colloid and Interface Science is 1917 (2024)


Journal of Colloid and Interface Science Impactfactor

Journal of Colloid and Interface Science Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Colloid and Interface Science is 9.9 (2024)


Journal of Colloid and Interface Science SCImago

Journal of Colloid and Interface Science SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Colloid and Interface Science is 1.604


Journal of Colloid and Interface Science Acceptatiepercentage

Journal of Colloid and Interface Science Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of Colloid and Interface Science is 20%


Journal of Colloid and Interface Science H-index

Journal of Colloid and Interface Science H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Colloid and Interface Science is 262


Journal of Colloid and Interface Science Indexering

Journal of Colloid and Interface Science Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Colloid and Interface Science De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Colloid and Interface Science Redactieraad

Journal of Colloid and Interface Science Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Colloid and Interface Science is M. Malmsten


Journal of Colloid and Interface Science Inzendingskosten

Journal of Colloid and Interface Science Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Colloid and Interface Science is $3980 USD


Journal of Colloid and Interface Science Oproep tot indienen van papers

Journal of Colloid and Interface Science Oproep tot indienen van papers : Journal of Colloid and Interface Science nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Materials Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Materials Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Colloid and Interface Science Auteur Richtlijnen

Journal of Colloid and Interface Science Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Colloid and Interface Science Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Colloid and Interface Science

Publiceren in Journal of Colloid and Interface Science omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Materials Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Colloid and Interface Science om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Colloid and Interface Science richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Colloid and Interface Science normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Colloid and Interface Science Veelgestelde Vragen

is Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Colloid and Interface Science a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Colloid and Interface Science tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.