African Affairs Impactfactor, Indexering, Ranking

African Affairs is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan African Affairs is 0001-9909 en de afgekorte vorm hiervan is Afr Aff .


African Affairs Doelen & Scope

 

African Affairs is published on behalf of the Royal African Society and is the top ranked journal in African Studies. It is an inter-disciplinary journal, with a focus on the politics and international relations of sub-Saharan Africa. It also includes sociology, anthropology, economics, and to the extent that articles inform debates on contemporary Africa, history, literature, art, music and more. Each issue of African Affairs contains new original research articles, as well as briefings on contemporary issues, and research notes on ethical and methodological challenges. There is also a substantial section of book reviews, with occasional review articles.


African Affairs Details


Tijdschrift titel African Affairs
Afkorting Afr Aff
ISSN afdrukken 0001-9909
Online ISSN 1468-2621
Hoofdredactie Ambreena Manji
Onderwerp Social Sciences

African Affairs Afkorting

African Affairs Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van African Affairs is Afr Aff


African Affairs Ranking

African Affairs Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (African Affairs) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van African Affairs is 2000 (2024)


African Affairs Impactfactor

African Affairs Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van African Affairs is 3.3 (2024)


African Affairs SCImago

African Affairs SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAfrican Affairs is 1.565


African Affairs H-index

African Affairs H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van African Affairs is 79


African Affairs Indexering

African Affairs Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De African Affairs De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


African Affairs Redactieraad

African Affairs Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van African Affairs is Ambreena Manji


African Affairs Inzendingskosten

African Affairs Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van African Affairs is 3282 GBP


African Affairs Oproep tot indienen van papers

African Affairs Oproep tot indienen van papers : African Affairs nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in African Affairs tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


African Affairs Auteur Richtlijnen

African Affairs Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor African Affairs Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in African Affairs

Publiceren in African Affairs omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) African Affairs om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de African Affairs richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de African Affairs normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

African Affairs Veelgestelde Vragen

is African Affairs tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de African Affairs tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is African Affairs tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de African Affairs tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is African Affairs tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de African Affairs tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is African Affairs tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de African Affairs tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is African Affairs a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, African Affairs tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.