Annals of the American Association of Geographers Impactfactor, Indexering, RankingAnnals of the American Association of Geographers is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Annals of the American Association of Geographers is 2469-4452 en de afgekorte vorm hiervan is Ann Am Assoc Geogr.


Annals of the American Association of Geographers Doelen & Scope

The Annals of the American Association of Geographers was first published in 1911. It is recognized as the Association's premier journal for major research articles for all fields of geography. To be accepted, a paper must adhere to a high standard of scholarship and make an important contribution to geographic knowledge. It should also be grounded in the relevant literature of the specialization it represents and, where appropriate, establish relationships to themes within the broader discipline. Contents may include invited essays, review articles, Presidential Addresses, and memorials.


Annals of the American Association of Geographers Details


Tijdschrift titel Annals of the American Association of Geographers
Afkorting Ann Am Assoc Geogr
ISSN afdrukken 2469-4452
Online ISSN 2469-4460
Hoofdredactie Geographic Methods
Onderwerp Social Sciences

Annals of the American Association of Geographers Afkorting

Annals of the American Association of Geographers Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Annals of the American Association of Geographers is Ann Am Assoc Geogr


Annals of the American Association of Geographers Ranking

Annals of the American Association of Geographers Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Annals of the American Association of Geographers) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Annals of the American Association of Geographers is 1800 (2024)


Annals of the American Association of Geographers Impactfactor

Annals of the American Association of Geographers Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Annals of the American Association of Geographers is 4.7 (2024)


Annals of the American Association of Geographers SCImago

Annals of the American Association of Geographers SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAnnals of the American Association of Geographers is 1.654


Annals of the American Association of Geographers Acceptatiepercentage

Annals of the American Association of Geographers Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Annals of the American Association of Geographers is 40%


Annals of the American Association of Geographers H-index

Annals of the American Association of Geographers H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Annals of the American Association of Geographers is 130


Annals of the American Association of Geographers Indexering

Annals of the American Association of Geographers Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Annals of the American Association of Geographers De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Annals of the American Association of Geographers Redactieraad

Annals of the American Association of Geographers Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Annals of the American Association of Geographers is Geographic Methods


Annals of the American Association of Geographers Inzendingskosten

Annals of the American Association of Geographers Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Annals of the American Association of Geographers is 2750 GBP


Annals of the American Association of Geographers Oproep tot indienen van papers

Annals of the American Association of Geographers Oproep tot indienen van papers : Annals of the American Association of Geographers nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Annals of the American Association of Geographers tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Annals of the American Association of Geographers Auteur Richtlijnen

Annals of the American Association of Geographers Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Annals of the American Association of Geographers Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Annals of the American Association of Geographers

Publiceren in Annals of the American Association of Geographers omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Annals of the American Association of Geographers om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Annals of the American Association of Geographers richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Annals of the American Association of Geographers normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Annals of the American Association of Geographers Veelgestelde Vragen

is Annals of the American Association of Geographers tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Annals of the American Association of Geographers tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Annals of the American Association of Geographers tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Annals of the American Association of Geographers tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Annals of the American Association of Geographers tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Annals of the American Association of Geographers tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Annals of the American Association of Geographers tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Annals of the American Association of Geographers tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Annals of the American Association of Geographers a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Annals of the American Association of Geographers tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.