Applied Developmental Science Impactfactor, Indexering, RankingApplied Developmental Science is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Applied Developmental Science is 1088-8691 en de afgekorte vorm hiervan is Appl Dev Sci.


Applied Developmental Science Doelen & Scope

The focus of this multidisciplinary journal is the synthesis of research and application to promote positive development across the life span and across the globe. The journal publishes research that generates knowledge about human development that informs public dialogue, social policy, and preventive and development optimizing interventions. The applied developmental science orientation is defined by three conjoint emphases. The applied aspect reflects its direct implication for what individuals, families, practitioners, and policymakers do. The developmental aspect emphasizes a focus on systematic and successive changes within individual and social systems that occur across the life span. The science aspect underscores the need to use a range of research methods to collect reliable and objective information in a systematic manner to test the validity of theory and application.

The convergence of these three aspects leads to a fostering of a reciprocal relationship between theory and application as a cornerstone of applied developmental science, one wherein empirically based, developmental theory not only guides intervention strategies and social policy, but is influenced by the outcome of these activities. Furthermore, the convergence calls for a multidisciplinary perspective aimed at integrating information from biological, medical, social, and behavioral science disciplines.

Given this multidisciplinary orientation, the journal publishes research employing any of a diverse array of rigorous qualitative as well as quantitative methodologies, when they have important implications for the application of developmental science across the human life span. Manuscripts pertinent to the diversity of development throughout the life span, cross-national and cross-cultural studies, studies pertinent to social justice, and research about the methods and measures involved in applying developmental science are particularly welcome. The journal does not publish pilot studies. Authors should include analytic techniques that indicate the effect size of findings and information about nature of the sample studied.


Applied Developmental Science Details


Tijdschrift titel Applied Developmental Science
Afkorting Appl Dev Sci
ISSN afdrukken 1088-8691
Online ISSN 1532-480X
Hoofdredactie G. John Geldhof
Onderwerp Social Sciences

Applied Developmental Science Afkorting

Applied Developmental Science Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Applied Developmental Science is Appl Dev Sci


Applied Developmental Science Ranking

Applied Developmental Science Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Applied Developmental Science) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Applied Developmental Science is 1544 (2024)


Applied Developmental Science Impactfactor

Applied Developmental Science Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Applied Developmental Science is 3.8 (2024)


Applied Developmental Science SCImago

Applied Developmental Science SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanApplied Developmental Science is 1.818


Applied Developmental Science Acceptatiepercentage

Applied Developmental Science Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Applied Developmental Science is 21%


Applied Developmental Science H-index

Applied Developmental Science H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Applied Developmental Science is 79


Applied Developmental Science Indexering

Applied Developmental Science Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Applied Developmental Science De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Applied Developmental Science Redactieraad

Applied Developmental Science Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Applied Developmental Science is G. John Geldhof


Applied Developmental Science Inzendingskosten

Applied Developmental Science Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Applied Developmental Science is USD 4390


Applied Developmental Science Oproep tot indienen van papers

Applied Developmental Science Oproep tot indienen van papers : Applied Developmental Science nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Applied Developmental Science tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Applied Developmental Science Auteur Richtlijnen

Applied Developmental Science Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Applied Developmental Science Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Applied Developmental Science

Publiceren in Applied Developmental Science omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Applied Developmental Science om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Applied Developmental Science richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Applied Developmental Science normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Applied Developmental Science Veelgestelde Vragen

is Applied Developmental Science tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Applied Developmental Science tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Applied Developmental Science tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Applied Developmental Science tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Applied Developmental Science tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Applied Developmental Science tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Applied Developmental Science tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Applied Developmental Science tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Applied Developmental Science a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Applied Developmental Science tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.