Clinical Nutrition Impactfactor, Indexering, Ranking

Clinical Nutrition is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Nursing. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Clinical Nutrition is 0261-5614 en de afgekorte vorm hiervan is Clin Nutr.


Clinical Nutrition Doelen & Scope

Clinical Nutrition, the official journal of ESPEN, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, is an international journal providing essential scientific information on nutritional and metabolic care and the relationship between nutrition and disease both in the setting of basic science and clinical practice. Published bi-monthly, each issue combines original articles and reviews providing an invaluable reference for any specialist concerned with these fields.

Nutrition and nutritional care have gained wide clinical and scientific interest during the past decades. The increasing knowledge of metabolic disturbances and nutritional assessment in chronic and acute diseases has stimulated rapid advances in design, development and clinical application of nutritional support. The aims of ESPEN are to encourage the rapid diffusion of knowledge and its application in the field of Parenteral and Enteral Nutrition or, more broadly, Clinical Nutrition and Metabolism.

Being the journal of ESPEN with members from various interests, either focused on basic research or clinical disciplines, the journal reflects the scientific nature of this multidisciplinary background and encourages the coordination of investigation and research from these disciplines. The journal publishes guidelines, consensus statements, original articles, short communications, letters to the Editor and review papers on those factors in acute and chronic diseases, which have metabolic and nutritional implications. It also publishes scientific works related to the development of new techniques and their application in the field of clinical nutrition.


Clinical Nutrition Details


Tijdschrift titel Clinical Nutrition
Afkorting Clin Nutr
ISSN afdrukken 0261-5614
Online ISSN 1532-1983
Hoofdredactie Nicolaas E. P. Deutz
Onderwerp Nursing

Clinical Nutrition Afkorting

Clinical Nutrition Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Clinical Nutrition is Clin Nutr


Clinical Nutrition Ranking

Clinical Nutrition Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Clinical Nutrition) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Clinical Nutrition is 1793 (2024)


Clinical Nutrition Impactfactor

Clinical Nutrition Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Clinical Nutrition is 6.3 (2024)


Clinical Nutrition SCImago

Clinical Nutrition SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanClinical Nutrition is 1.658


Clinical Nutrition Acceptatiepercentage

Clinical Nutrition Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Clinical Nutrition is 13%


Clinical Nutrition H-index

Clinical Nutrition H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Clinical Nutrition is 161


Clinical Nutrition Indexering

Clinical Nutrition Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Clinical Nutrition De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Clinical Nutrition Redactieraad

Clinical Nutrition Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Clinical Nutrition is Nicolaas E. P. Deutz


Clinical Nutrition Inzendingskosten

Clinical Nutrition Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Clinical Nutrition is $3320


Clinical Nutrition Oproep tot indienen van papers

Clinical Nutrition Oproep tot indienen van papers : Clinical Nutrition nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Clinical Nutrition tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Nursing die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Nursing.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Clinical Nutrition Auteur Richtlijnen

Clinical Nutrition Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Clinical Nutrition Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Clinical Nutrition

Publiceren in Clinical Nutrition omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Nursing.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Clinical Nutrition om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Clinical Nutrition richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Clinical Nutrition normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Clinical Nutrition Veelgestelde Vragen

is Clinical Nutrition tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Clinical Nutrition tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Clinical Nutrition tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Clinical Nutrition tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Clinical Nutrition tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Clinical Nutrition tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Clinical Nutrition tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Clinical Nutrition tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Clinical Nutrition a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Clinical Nutrition tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.