JCO Oncology Practice Impactfactor, Indexering, Ranking

JCO Oncology Practice is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Nursing. American Society of Clinical Oncology is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan JCO Oncology Practice is 2688-1527 en de afgekorte vorm hiervan is JCO Oncol Pract.


JCO Oncology Practice Doelen & Scope

All content dealing with understanding the provision of care—the mechanics of practice, care delivery, quality improvement, value, and equity—is the purview of JCO OPJCO OP also addresses an expressed need by practicing physicians to have compressed, expert opinion addressing common clinical problems with perspectives by disease experts.

JCO OP's content focuses on care delivery from various perspectives, including quality and value of care, improvement science, health services research, business and socioeconomics, performance of clinical trials, professionalism and ethics, and health policy. JCO OP's audience and contributors include all those involved in oncology care delivery, such as physicians, nurses, pharmacists, practice managers, business researchers, policy experts, and payers. Contributions address all settings of oncology care, including institutional, academic, and private practice. JCO OP strives to advance our profession's scientific tradition with new evidence to guide practice, since the details of delivery of care are critical to its quality. While the Journal often focuses on policy and delivery issues in the United States these topics know no geographical or philosophical borders, and all countries/health systems have insights to contribute.


JCO Oncology Practice Details


Tijdschrift titel JCO Oncology Practice
Afkorting JCO Oncol Pract
ISSN afdrukken 2688-1527
Online ISSN 2688-1535
Hoofdredactie Jeffrey Peppercorn
Onderwerp Nursing

JCO Oncology Practice Afkorting

JCO Oncology Practice Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van JCO Oncology Practice is JCO Oncol Pract


JCO Oncology Practice Ranking

JCO Oncology Practice Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (JCO Oncology Practice) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van JCO Oncology Practice is 2546 (2024)


JCO Oncology Practice Impactfactor

JCO Oncology Practice Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van JCO Oncology Practice is 4.0 (2024)


JCO Oncology Practice SCImago

JCO Oncology Practice SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJCO Oncology Practice is 1.349


JCO Oncology Practice Acceptatiepercentage

JCO Oncology Practice Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van JCO Oncology Practice is 18%


JCO Oncology Practice H-index

JCO Oncology Practice H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van JCO Oncology Practice is 78


JCO Oncology Practice Indexering

JCO Oncology Practice Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De JCO Oncology Practice De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


JCO Oncology Practice Redactieraad

JCO Oncology Practice Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van JCO Oncology Practice is Jeffrey Peppercorn


JCO Oncology Practice Inzendingskosten

JCO Oncology Practice Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van JCO Oncology Practice is CC BY: US$2,472, CC BY NC ND: US$2,200, Case Reports CC BY: US$880, Case Reports CC BY NC ND: US$792


JCO Oncology Practice Oproep tot indienen van papers

JCO Oncology Practice Oproep tot indienen van papers : JCO Oncology Practice nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in JCO Oncology Practice tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Nursing die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Nursing.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


JCO Oncology Practice Auteur Richtlijnen

JCO Oncology Practice Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor JCO Oncology Practice Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in JCO Oncology Practice

Publiceren in JCO Oncology Practice omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Nursing.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) JCO Oncology Practice om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de JCO Oncology Practice richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de JCO Oncology Practice normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

JCO Oncology Practice Veelgestelde Vragen

is JCO Oncology Practice tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de JCO Oncology Practice tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is JCO Oncology Practice tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de JCO Oncology Practice tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is JCO Oncology Practice tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de JCO Oncology Practice tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is JCO Oncology Practice tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de JCO Oncology Practice tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is JCO Oncology Practice a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, JCO Oncology Practice tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.