Obesity Impactfactor, Indexering, RankingObesity is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Nursing. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Obesity is 1930-7381 en de afgekorte vorm hiervan is Obesity.


Obesity Doelen & Scope

Obesity is owned by and is the official publication of The Obesity Society. The journal offers prompt publication of high-quality original research and presents new information in the areas of clinical nutrition medicine, pharmacology, nutrition medicine, genetics, adipogenesis, behavioral epidemiology, biophysics and lipid metabolism, exercise and human physiology, nutritional epidemiology, phenotyping, fat cell physiology, aging, neuroscience, transgenic models, metabolic syndrome, nutrition behavior, pediatric obesity, and adipocyte cell biology.

Obesity features a front section to help readers stay abreast of the latest information. This section includes: editorials, commentaries, reviews, information about articles of interest in the issue, and timely and relevant coverage of research that defines the field.


Obesity Details


Tijdschrift titel Obesity
Afkorting Obesity
ISSN afdrukken 1930-7381
Online ISSN 1930-739X
Hoofdredactie Michael Jensen
Onderwerp Nursing

Obesity Afkorting

Obesity Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Obesity is Obesity


Obesity Ranking

Obesity Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Obesity) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Obesity is 1535 (2024)


Obesity Impactfactor

Obesity Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Obesity is 6.9 (2024)


Obesity SCImago

Obesity SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanObesity is 1.826


Obesity Acceptatiepercentage

Obesity Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Obesity is 22%


Obesity H-index

Obesity H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Obesity is 219


Obesity Indexering

Obesity Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Obesity De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Obesity Redactieraad

Obesity Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Obesity is Michael Jensen


Obesity Inzendingskosten

Obesity Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Obesity is $4,740 USD / £3,400 GBP / €4,020 EUR


Obesity Oproep tot indienen van papers

Obesity Oproep tot indienen van papers : Obesity nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Obesity tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Nursing die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Nursing.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Obesity Auteur Richtlijnen

Obesity Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Obesity Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Obesity

Publiceren in Obesity omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Nursing.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Obesity om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Obesity richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Obesity normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Obesity Veelgestelde Vragen

is Obesity tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Obesity tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Obesity tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Obesity tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Obesity tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Obesity tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Obesity tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Obesity tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Obesity a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Obesity tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.