Critical Studies in Education Impactfactor, Indexering, Ranking

Critical Studies in Education is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Critical Studies in Education is 1750-8487 en de afgekorte vorm hiervan is Crit Stud Educ.


Critical Studies in Education Doelen & Scope

 

Critical Studies in Education is one of the few international journals devoted to a critical sociology of education, although it welcomes submissions with a critical stance that draw on other disciplines (e.g. philosophy, social geography, history) in order to understand 'the social'. Two interests frame the journal’s critical approach to research: (1) who benefits (and who does not) from current and historical social arrangements in education and, (2) from the standpoint of the least advantaged, what can be done about inequitable arrangements. Informed by this approach, articles published in the journal draw on post-structural, feminist, postcolonial and other critical orientations to critique education systems and to identify alternatives for education policy, practice and research.


Critical Studies in Education Details


Tijdschrift titel Critical Studies in Education
Afkorting Crit Stud Educ
ISSN afdrukken 1750-8487
Online ISSN 1750-8495
Hoofdredactie Steven Courtney - University of Manchester, UK
Onderwerp Social Sciences

Critical Studies in Education Afkorting

Critical Studies in Education Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Critical Studies in Education is Crit Stud Educ


Critical Studies in Education Ranking

Critical Studies in Education Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Critical Studies in Education) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Critical Studies in Education is 2101 (2024)


Critical Studies in Education Impactfactor

Critical Studies in Education Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Critical Studies in Education is 8.5 (2024)


Critical Studies in Education SCImago

Critical Studies in Education SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCritical Studies in Education is 1.513


Critical Studies in Education Acceptatiepercentage

Critical Studies in Education Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Critical Studies in Education is 9%


Critical Studies in Education H-index

Critical Studies in Education H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Critical Studies in Education is 42


Critical Studies in Education Indexering

Critical Studies in Education Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Critical Studies in Education De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Critical Studies in Education Redactieraad

Critical Studies in Education Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Critical Studies in Education is Steven Courtney - University of Manchester, UK


Critical Studies in Education Inzendingskosten

Critical Studies in Education Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Critical Studies in Education is 2750 GBP


Critical Studies in Education Oproep tot indienen van papers

Critical Studies in Education Oproep tot indienen van papers : Critical Studies in Education nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Critical Studies in Education tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Critical Studies in Education Auteur Richtlijnen

Critical Studies in Education Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Critical Studies in Education Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Critical Studies in Education

Publiceren in Critical Studies in Education omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Critical Studies in Education om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Critical Studies in Education richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Critical Studies in Education normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Critical Studies in Education Veelgestelde Vragen

is Critical Studies in Education tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Critical Studies in Education tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Critical Studies in Education tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Critical Studies in Education tijdschrift is niet geïndexeerd in Scopus.

is Critical Studies in Education tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Critical Studies in Education tijdschrift is niet geïndexeerd in UGC.

is Critical Studies in Education tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Critical Studies in Education tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Critical Studies in Education a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee Critical Studies in Education tijdschrift is Roofzuchtig of niet.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.