Environment and Urbanization Impactfactor, Indexering, Ranking

Environment and Urbanization is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Environment and Urbanization is 0956-2478 en de afgekorte vorm hiervan is Environ Urban.


Environment and Urbanization Doelen & Scope

 

Environment & Urbanization is a peer-reviewed journal which aims to provide an effective means for the exchange of research findings, ideas and information in the fields of human settlements and environment among researchers, activists and non-governmental organizations (NGOs) in low- and middle-income nations and between these and researchers, international agency staff, students and teachers in high-income nations. Most of the papers it publishes are written by authors from Africa, Asia and Latin America. Papers may be submitted in French, Spanish or Portuguese, as well as English - and if accepted for publication, the journal arranges for their translation into English. The journal is also unusual in the proportion of its papers that are written by practitioners.


Environment and Urbanization Details


Tijdschrift titel Environment and Urbanization
Afkorting Environ Urban
ISSN afdrukken 0956-2478
Online ISSN 1746-0301
Hoofdredactie Sheridan Bartlett
Onderwerp Social Sciences

Environment and Urbanization Afkorting

Environment and Urbanization Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Environment and Urbanization is Environ Urban


Environment and Urbanization Ranking

Environment and Urbanization Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Environment and Urbanization) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Environment and Urbanization is 1993 (2024)


Environment and Urbanization Impactfactor

Environment and Urbanization Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Environment and Urbanization is 4.8 (2024)


Environment and Urbanization SCImago

Environment and Urbanization SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEnvironment and Urbanization is 1.570


Environment and Urbanization H-index

Environment and Urbanization H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Environment and Urbanization is 86


Environment and Urbanization Indexering

Environment and Urbanization Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Environment and Urbanization De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Environment and Urbanization Redactieraad

Environment and Urbanization Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Environment and Urbanization is Sheridan Bartlett


Environment and Urbanization Inzendingskosten

Environment and Urbanization Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Environment and Urbanization is 3250 USD


Environment and Urbanization Oproep tot indienen van papers

Environment and Urbanization Oproep tot indienen van papers : Environment and Urbanization nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Environment and Urbanization tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Environment and Urbanization Auteur Richtlijnen

Environment and Urbanization Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Environment and Urbanization Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Environment and Urbanization

Publiceren in Environment and Urbanization omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Environment and Urbanization om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Environment and Urbanization richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Environment and Urbanization normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Environment and Urbanization Veelgestelde Vragen

is Environment and Urbanization tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environment and Urbanization tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Environment and Urbanization tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Environment and Urbanization tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Environment and Urbanization tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Environment and Urbanization tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Environment and Urbanization tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environment and Urbanization tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Environment and Urbanization a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Environment and Urbanization tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.