European Journal of International Relations Impactfactor, Indexering, RankingEuropean Journal of International Relations is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan European Journal of International Relations is 1354-0661 en de afgekorte vorm hiervan is Eur J Int Relat.


European Journal of International Relations Doelen & Scope

The European Journal of International Relations publishes peer-reviewed scholarly contributions across the full breadth of the field of International Relations, from cutting edge theoretical debates to topics of contemporary and historical interest to scholars and practitioners in the IR community. The journal eschews adherence to any particular school or approach, nor is it either predisposed or restricted to any particular methodology. Theoretically aware empirical analysis and conceptual innovation forms the core of the journal’s dissemination of International Relations scholarship throughout the global academic community. In keeping with its European roots, this includes a commitment to underlying philosophical and normative issues relevant to the field, as well as interaction with related disciplines in the social sciences and humanities. This theoretical and methodological openness aims to produce a European journal with global impact, fostering broad awareness and innovation in a dynamic discipline. Adherence to this broad mandate has underpinned the journal’s emergence as a major and independent worldwide voice across the sub-fields of International Relations scholarship. The Editors embrace and are committed to further developing this inheritance. Above all the journal aims to achieve a representative balance across the diversity of the field and to promote deeper understanding of the rapidly-changing world around us. This includes an active and on-going commitment to facilitating dialogue with the study of global politics in the social sciences and beyond, among others international history, international law, international and development economics, and political/economic geography. The EJIR warmly embraces genuinely interdisciplinary scholarship that actively engages with the broad debates taking place across the contemporary field of international relations.


European Journal of International Relations Details


Tijdschrift titel European Journal of International Relations
Afkorting Eur J Int Relat
ISSN afdrukken 1354-0661
Hoofdredactie Oliver Kessler
Onderwerp Social Sciences

European Journal of International Relations Afkorting

European Journal of International Relations Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van European Journal of International Relations is Eur J Int Relat


European Journal of International Relations Ranking

European Journal of International Relations Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (European Journal of International Relations) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van European Journal of International Relations is 1828 (2024)


European Journal of International Relations Impactfactor

European Journal of International Relations Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van European Journal of International Relations is 3.7 (2024)


European Journal of International Relations SCImago

European Journal of International Relations SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEuropean Journal of International Relations is 1.639


European Journal of International Relations H-index

European Journal of International Relations H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van European Journal of International Relations is 98


European Journal of International Relations Indexering

European Journal of International Relations Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De European Journal of International Relations De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


European Journal of International Relations Redactieraad

European Journal of International Relations Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van European Journal of International Relations is Oliver Kessler


European Journal of International Relations Inzendingskosten

European Journal of International Relations Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van European Journal of International Relations is 3500 USD


European Journal of International Relations Oproep tot indienen van papers

European Journal of International Relations Oproep tot indienen van papers : European Journal of International Relations nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in European Journal of International Relations tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


European Journal of International Relations Auteur Richtlijnen

European Journal of International Relations Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor European Journal of International Relations Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in European Journal of International Relations

Publiceren in European Journal of International Relations omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) European Journal of International Relations om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de European Journal of International Relations richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de European Journal of International Relations normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

European Journal of International Relations Veelgestelde Vragen

is European Journal of International Relations tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Journal of International Relations tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is European Journal of International Relations tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of International Relations tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is European Journal of International Relations tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of International Relations tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is European Journal of International Relations tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Journal of International Relations tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is European Journal of International Relations a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, European Journal of International Relations tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.