Feminist Economics Impactfactor, Indexering, Ranking

Feminist Economics is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Feminist Economics is 1354-5701 en de afgekorte vorm hiervan is Fem Econ.


Feminist Economics Doelen & Scope

 

Feminist Economics is a peer-reviewed journal that provides an open forum for dialogue and debate about feminist economic perspectives. By opening new areas of economic inquiry, welcoming diverse voices, and encouraging critical exchanges, the journal enlarges and enriches economic discourse. The goal of Feminist Economics is not just to develop more illuminating theories but to improve the conditions of living for all children, women, and men. Feminist Economics: -Advances feminist inquiry into economic issues affecting the lives of children, women, and men -Examines the relationship between gender and power in the economy and the construction and legitimization of economic knowledge -Extends feminist theoretical, historical, and methodological contributions to economics and the economy -Offers feminist insights into the underlying constructs of the economics discipline and into the historical, political, and cultural context of economic knowledge -Provides a feminist rethinking of theory and policy in diverse fields, including those not directly related to gender -Stimulates discussions among diverse scholars worldwide and from a broad spectrum of intellectual traditions, welcoming cross-disciplinary and cross-country perspectives, especially from countries in the South


Feminist Economics Details


Tijdschrift titel Feminist Economics
Afkorting Fem Econ
ISSN afdrukken 1354-5701
Online ISSN 1466-4372
Hoofdredactie Elissa Braunstein, Colorado State University, USA
Onderwerp Social Sciences

Feminist Economics Afkorting

Feminist Economics Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Feminist Economics is Fem Econ


Feminist Economics Ranking

Feminist Economics Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Feminist Economics) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Feminist Economics is 2059 (2024)


Feminist Economics Impactfactor

Feminist Economics Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Feminist Economics is 3.8 (2024)


Feminist Economics SCImago

Feminist Economics SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanFeminist Economics is 1.534


Feminist Economics Acceptatiepercentage

Feminist Economics Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Feminist Economics is 13%


Feminist Economics H-index

Feminist Economics H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Feminist Economics is 64


Feminist Economics Indexering

Feminist Economics Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Feminist Economics De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Feminist Economics Redactieraad

Feminist Economics Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Feminist Economics is Elissa Braunstein, Colorado State University, USA


Feminist Economics Inzendingskosten

Feminist Economics Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Feminist Economics is 2750 GBP


Feminist Economics Oproep tot indienen van papers

Feminist Economics Oproep tot indienen van papers : Feminist Economics nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Feminist Economics tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Feminist Economics Auteur Richtlijnen

Feminist Economics Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Feminist Economics Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Feminist Economics

Publiceren in Feminist Economics omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Feminist Economics om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Feminist Economics richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Feminist Economics normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Feminist Economics Veelgestelde Vragen

is Feminist Economics tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Feminist Economics tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Feminist Economics tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Feminist Economics tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Feminist Economics tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Feminist Economics tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Feminist Economics tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Feminist Economics tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Feminist Economics a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Feminist Economics tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.