Geography Compass Impactfactor, Indexering, RankingGeography Compass is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Wiley Blackwell is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Geography Compass is 1749-8198 en de afgekorte vorm hiervan is Geogr Compass.


Geography Compass Doelen & Scope

Unique in its range, Geography Compass is an online-only journal publishing original, peer-reviewed surveys of current research primarily from the human side of the discipline. Geography Compass is inclusive: it does not privilege any one perspective over another, it is open to all authors, and publishes articles that are both theoretical and practical in orientation, or concerned with methodology, as well as issue-oriented reviews. The journal's emphasis is upon state-of-the-art reviews, supported by a comprehensive bibliography and accessible to an international readership of geographers and scholars in related disciplines. Geography Compass is aimed at students, researchers and non-specialist scholars, and will provide a unique reference tool for researching essays, preparing lectures, writing a research proposal, or just keeping up with new developments in a specific area of interest.


Geography Compass Details


Tijdschrift titel Geography Compass
Afkorting Geogr Compass
ISSN afdrukken 1749-8198
Hoofdredactie Mark Davidson
Onderwerp Social Sciences

Geography Compass Afkorting

Geography Compass Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Geography Compass is Geogr Compass


Geography Compass Ranking

Geography Compass Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Geography Compass) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Geography Compass is 1804 (2024)


Geography Compass Impactfactor

Geography Compass Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Geography Compass is 3.1 (2024)


Geography Compass SCImago

Geography Compass SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanGeography Compass is 1.650


Geography Compass Acceptatiepercentage

Geography Compass Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Geography Compass is 89%


Geography Compass H-index

Geography Compass H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Geography Compass is 79


Geography Compass Indexering

Geography Compass Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Geography Compass De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Geography Compass Redactieraad

Geography Compass Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Geography Compass is Mark Davidson


Geography Compass Inzendingskosten

Geography Compass Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Geography Compass is $3,520, £2,340, €2,930


Geography Compass Oproep tot indienen van papers

Geography Compass Oproep tot indienen van papers : Geography Compass nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Geography Compass tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Geography Compass Auteur Richtlijnen

Geography Compass Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Geography Compass Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Geography Compass

Publiceren in Geography Compass omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Geography Compass om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Geography Compass richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Geography Compass normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Geography Compass Veelgestelde Vragen

is Geography Compass tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Geography Compass tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Geography Compass tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Geography Compass tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Geography Compass tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Geography Compass tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Geography Compass tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Geography Compass tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Geography Compass a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Geography Compass tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.