Journal of Aging and Social Policy Impactfactor, Indexering, RankingJournal of Aging and Social Policy is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Aging and Social Policy is 0895-9420 en de afgekorte vorm hiervan is J Aging Soc Policy.


Journal of Aging and Social Policy Doelen & Scope

Policymakers, practitioners, and researchers need a balanced, thoughtful, and analytical resource to meet the challenge of global aging at a rate that's historically unprecedented. The Journal of Aging & Social Policy examines the important policy issues that affect the elderly in societies throughout the world.

The Journal of Aging & Social Policy presents insightful contributions from an international and interdisciplinary panel of policy analysts and scholars. The journal examines and analyzes critical phenomena that affect aging and development and implementation of programs for elders from a global perspective, highlighting not only the United States but also Europe, the Middle East, Australia, Latin America, Asia, and the Asia-Pacific rim.


Journal of Aging and Social Policy Details


Tijdschrift titel Journal of Aging and Social Policy
Afkorting J Aging Soc Policy
ISSN afdrukken 0895-9420
Online ISSN 1545-0821
Hoofdredactie Edward Alan Miller
Onderwerp Social Sciences

Journal of Aging and Social Policy Afkorting

Journal of Aging and Social Policy Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Aging and Social Policy is J Aging Soc Policy


Journal of Aging and Social Policy Ranking

Journal of Aging and Social Policy Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Aging and Social Policy) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Aging and Social Policy is 1683 (2024)


Journal of Aging and Social Policy Impactfactor

Journal of Aging and Social Policy Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Aging and Social Policy is 5.1 (2024)


Journal of Aging and Social Policy SCImago

Journal of Aging and Social Policy SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Aging and Social Policy is 1.721


Journal of Aging and Social Policy Acceptatiepercentage

Journal of Aging and Social Policy Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of Aging and Social Policy is 22%


Journal of Aging and Social Policy H-index

Journal of Aging and Social Policy H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Aging and Social Policy is 42


Journal of Aging and Social Policy Indexering

Journal of Aging and Social Policy Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Aging and Social Policy De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Aging and Social Policy Redactieraad

Journal of Aging and Social Policy Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Aging and Social Policy is Edward Alan Miller


Journal of Aging and Social Policy Inzendingskosten

Journal of Aging and Social Policy Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Aging and Social Policy is USD 3650


Journal of Aging and Social Policy Oproep tot indienen van papers

Journal of Aging and Social Policy Oproep tot indienen van papers : Journal of Aging and Social Policy nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Aging and Social Policy tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Aging and Social Policy Auteur Richtlijnen

Journal of Aging and Social Policy Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Aging and Social Policy Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Aging and Social Policy

Publiceren in Journal of Aging and Social Policy omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Aging and Social Policy om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Aging and Social Policy richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Aging and Social Policy normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Aging and Social Policy Veelgestelde Vragen

is Journal of Aging and Social Policy tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Aging and Social Policy tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Aging and Social Policy tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Aging and Social Policy tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Aging and Social Policy tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Aging and Social Policy tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Aging and Social Policy tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Aging and Social Policy tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Aging and Social Policy a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Aging and Social Policy tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.