Journal of Black Psychology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Black Psychology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Black Psychology is 0095-7984 en de afgekorte vorm hiervan is J Black Psychol.


Journal of Black Psychology Doelen & Scope

The Journal of Black Psychology publishes scholarly contributions within the field of psychology toward the understanding of the experience and behavior of Black populations. This includes reports of empirical research and discussions of the current literature and of original theoretical analyses of data from research studies or programs. Therefore, the Journal publishes work in any of the areas of cognition, personality, social behavior, physiological functioning, child development, education, and clinical application, in addition to empirical research and original theoretical formulations outside traditional boundaries, all integrated by a focus on the domain of Black populations and the objective of scholarly contributions.


Journal of Black Psychology Details


Tijdschrift titel Journal of Black Psychology
Afkorting J Black Psychol
ISSN afdrukken 0095-7984
Online ISSN 1552-4558
Hoofdredactie Beverly J. Vandiver
Onderwerp Social Sciences

Journal of Black Psychology Afkorting

Journal of Black Psychology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Black Psychology is J Black Psychol


Journal of Black Psychology Ranking

Journal of Black Psychology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Black Psychology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Black Psychology is 1818 (2024)


Journal of Black Psychology Impactfactor

Journal of Black Psychology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Black Psychology is 5.2 (2024)


Journal of Black Psychology SCImago

Journal of Black Psychology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Black Psychology is 1.644


Journal of Black Psychology H-index

Journal of Black Psychology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Black Psychology is 63


Journal of Black Psychology Indexering

Journal of Black Psychology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Black Psychology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Black Psychology Redactieraad

Journal of Black Psychology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Black Psychology is Beverly J. Vandiver


Journal of Black Psychology Inzendingskosten

Journal of Black Psychology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Black Psychology is 3250 USD, 2385 GBP


Journal of Black Psychology Oproep tot indienen van papers

Journal of Black Psychology Oproep tot indienen van papers : Journal of Black Psychology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Black Psychology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Black Psychology Auteur Richtlijnen

Journal of Black Psychology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Black Psychology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Black Psychology

Publiceren in Journal of Black Psychology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Black Psychology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Black Psychology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Black Psychology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Black Psychology Veelgestelde Vragen

is Journal of Black Psychology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Black Psychology tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Black Psychology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Black Psychology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Black Psychology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Black Psychology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Black Psychology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Black Psychology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Black Psychology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Black Psychology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.