Journal of Cheminformatics Impactfactor, Indexering, RankingJournal of Cheminformatics is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Chemistry Central is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Cheminformatics is 1758-2946 en de afgekorte vorm hiervan is J Cheminform.


Journal of Cheminformatics Doelen & Scope

 

Journal of Cheminformatics is an open access journal publishing original peer-reviewed research in all aspects of cheminformatics and molecular modelling. Coverage includes, but is not limited to: chemical information systems, software and databases, and molecular modelling chemical structure representations and their use in structure, substructure, and similarity searching of chemical substance and chemical reaction databases computer and molecular graphics, computer-aided molecular design, expert systems, QSAR, and data mining techniques.


Journal of Cheminformatics Details


Tijdschrift titel Journal of Cheminformatics
Afkorting J Cheminform
ISSN afdrukken 1758-2946
Hoofdredactie Rajarshi Guha, PhD, Vertex Pharmaceuticals, United States of Americ
Onderwerp Social Sciences

Journal of Cheminformatics Afkorting

Journal of Cheminformatics Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Cheminformatics is J Cheminform


Journal of Cheminformatics Ranking

Journal of Cheminformatics Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Cheminformatics) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Cheminformatics is 1854 (2024)


Journal of Cheminformatics Impactfactor

Journal of Cheminformatics Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Cheminformatics is 8.4 (2024)


Journal of Cheminformatics SCImago

Journal of Cheminformatics SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Cheminformatics is 1.630


Journal of Cheminformatics H-index

Journal of Cheminformatics H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Cheminformatics is 74


Journal of Cheminformatics Indexering

Journal of Cheminformatics Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Cheminformatics De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Cheminformatics Redactieraad

Journal of Cheminformatics Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Cheminformatics is Rajarshi Guha, PhD, Vertex Pharmaceuticals, United States of Americ


Journal of Cheminformatics Inzendingskosten

Journal of Cheminformatics Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Cheminformatics is 1790 EUR, 2190 USD, 1490 GBP


Journal of Cheminformatics Oproep tot indienen van papers

Journal of Cheminformatics Oproep tot indienen van papers : Journal of Cheminformatics nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Cheminformatics tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Cheminformatics Auteur Richtlijnen

Journal of Cheminformatics Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Cheminformatics Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Cheminformatics

Publiceren in Journal of Cheminformatics omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Cheminformatics om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Cheminformatics richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Cheminformatics normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Cheminformatics Veelgestelde Vragen

is Journal of Cheminformatics tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Cheminformatics tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Cheminformatics tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Cheminformatics tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Cheminformatics tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Cheminformatics tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Cheminformatics tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Cheminformatics tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Cheminformatics a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Cheminformatics tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.