Journal of Higher Education Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Higher Education is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Higher Education is 0022-1546 en de afgekorte vorm hiervan is J High Educ.


Journal of Higher Education Doelen & Scope

 

Founded in 1930, The Journal of Higher Education publishes original research reporting on the academic study of higher education as a broad enterprise. We publish the highest quality empirical, theoretically grounded work addressing the main functions of higher education and the dynamic role of the university in society. We seek to publish scholarship from a wide variety of theoretical perspectives and disciplinary orientations. Articles appearing in the Journal employ an array of methodological approaches, and we welcome work from scholars across a range of career stages. Comparative and international scholarship should make clear connections to the U.S. context. Manuscripts not appropriate for submission to the Journal include purely theoretical papers, methodological treatises, unsolicited essays and reviews, and non-academic, institutional, and program evaluations or reports.


Journal of Higher Education Details


Tijdschrift titel Journal of Higher Education
Afkorting J High Educ
ISSN afdrukken 0022-1546
Online ISSN 1538-4640
Hoofdredactie Stephen John Quaye, The Ohio State University
Onderwerp Social Sciences

Journal of Higher Education Afkorting

Journal of Higher Education Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Higher Education is J High Educ


Journal of Higher Education Ranking

Journal of Higher Education Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Higher Education) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Higher Education is 2029 (2024)


Journal of Higher Education Impactfactor

Journal of Higher Education Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Higher Education is 3.9 (2024)


Journal of Higher Education SCImago

Journal of Higher Education SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Higher Education is 1.550


Journal of Higher Education Acceptatiepercentage

Journal of Higher Education Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of Higher Education is 6%


Journal of Higher Education H-index

Journal of Higher Education H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Higher Education is 100


Journal of Higher Education Indexering

Journal of Higher Education Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Higher Education De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Higher Education Redactieraad

Journal of Higher Education Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Higher Education is Stephen John Quaye, The Ohio State University


Journal of Higher Education Inzendingskosten

Journal of Higher Education Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Higher Education is 2750 GBP


Journal of Higher Education Oproep tot indienen van papers

Journal of Higher Education Oproep tot indienen van papers : Journal of Higher Education nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Higher Education tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Higher Education Auteur Richtlijnen

Journal of Higher Education Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Higher Education Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Higher Education

Publiceren in Journal of Higher Education omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Higher Education om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Higher Education richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Higher Education normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Higher Education Veelgestelde Vragen

is Journal of Higher Education tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Higher Education tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Higher Education tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Higher Education tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Higher Education tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Higher Education tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Higher Education tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Higher Education tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Higher Education a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Higher Education tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.