Journalism Impactfactor, Indexering, Ranking

Journalism is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journalism is 1464-8849 en de afgekorte vorm hiervan is Journalism.


Journalism Doelen & Scope

 

Journalism is a major international, peer-reviewed journal that provides a dedicated forum for articles from the growing community of academic researchers and critical practitioners with an interest in journalism. The journal is interdisciplinary and publishes both theoretical and empirical work and contributes to the social, economic, political, cultural and practical understanding of journalism. It includes contributions on current developments and historical changes within journalism.


Journalism Details


Tijdschrift titel Journalism
Afkorting Journalism
ISSN afdrukken 1464-8849
Online ISSN 1741-3001
Hoofdredactie Howard Tumber
Onderwerp Social Sciences

Journalism Afkorting

Journalism Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journalism is Journalism


Journalism Ranking

Journalism Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journalism) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journalism is 2107 (2024)


Journalism Impactfactor

Journalism Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journalism is 3.1 (2024)


Journalism SCImago

Journalism SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournalism is 1.511


Journalism H-index

Journalism H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journalism is 76


Journalism Indexering

Journalism Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journalism De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journalism Redactieraad

Journalism Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journalism is Howard Tumber


Journalism Inzendingskosten

Journalism Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journalism is Journalism USD


Journalism Oproep tot indienen van papers

Journalism Oproep tot indienen van papers : Journalism nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journalism tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journalism Auteur Richtlijnen

Journalism Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journalism Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journalism

Publiceren in Journalism omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journalism om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journalism richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journalism normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journalism Veelgestelde Vragen

is Journalism tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journalism tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journalism tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journalism tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journalism tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journalism tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journalism tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journalism tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journalism a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journalism tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.