Media Culture and Society Impactfactor, Indexering, RankingMedia Culture and Society is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Media Culture and Society is 0163-4437 en de afgekorte vorm hiervan is Media Cult Soc.


Media Culture and Society Doelen & Scope

Media, Culture & Society provides a major international, peer-reviewed forum for the presentation of research and discussion concerning the media, including the newer information and communication technologies, within their political, economic, cultural and historical contexts. It regularly engages with a wider range of issues in cultural and social analysis. Its focus is on substantive topics and on critique and innovation in theory and method. An interdisciplinary journal, it welcomes contributions in any relevant areas and from a worldwide authorship.


Media Culture and Society Details


Tijdschrift titel Media Culture and Society
Afkorting Media Cult Soc
ISSN afdrukken 0163-4437
Online ISSN 1460-3675
Hoofdredactie Raymond Boyle
Onderwerp Social Sciences

Media Culture and Society Afkorting

Media Culture and Society Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Media Culture and Society is Media Cult Soc


Media Culture and Society Ranking

Media Culture and Society Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Media Culture and Society) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Media Culture and Society is 1825 (2024)


Media Culture and Society Impactfactor

Media Culture and Society Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Media Culture and Society is 3.4 (2024)


Media Culture and Society SCImago

Media Culture and Society SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanMedia Culture and Society is 1.641


Media Culture and Society H-index

Media Culture and Society H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Media Culture and Society is 78


Media Culture and Society Indexering

Media Culture and Society Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Media Culture and Society De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Media Culture and Society Redactieraad

Media Culture and Society Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Media Culture and Society is Raymond Boyle


Media Culture and Society Inzendingskosten

Media Culture and Society Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Media Culture and Society is 3500 USD


Media Culture and Society Oproep tot indienen van papers

Media Culture and Society Oproep tot indienen van papers : Media Culture and Society nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Media Culture and Society tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Media Culture and Society Auteur Richtlijnen

Media Culture and Society Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Media Culture and Society Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Media Culture and Society

Publiceren in Media Culture and Society omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Media Culture and Society om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Media Culture and Society richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Media Culture and Society normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Media Culture and Society Veelgestelde Vragen

is Media Culture and Society tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Media Culture and Society tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Media Culture and Society tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Media Culture and Society tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Media Culture and Society tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Media Culture and Society tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Media Culture and Society tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Media Culture and Society tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Media Culture and Society a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Media Culture and Society tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.