TESOL Quarterly Impactfactor, Indexering, Ranking

TESOL Quarterly is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan TESOL Quarterly is 0039-8322 en de afgekorte vorm hiervan is TESOL Q.


TESOL Quarterly Doelen & Scope

TESOL Quarterly, a professional, refereed journal, was first published in 1967. The Quarterly encourages submission of previously unpublished articles on topics of significance to individuals concerned with English language teaching and learning and standard English as a second dialect. As a publication that represents a variety of cross-disciplinary interests, both theoretical and practical, the Quarterly invites manuscripts on a wide range of topics, especially in the following areas:

 • psychology and sociology of language learning and teaching

 • issues in research and research methodology

 • testing and evaluation

 • professional preparation

 • curriculum design and development

 • instructional methods, materials, and techniques

 • language planning

 • professional standards

Because the Quarterly is committed to publishing manuscripts that contribute to bridging theory and practice in our profession, it particularly welcomes submissions that address the implications and applications of research in, for example,

 • anthropology

 • applied and theoretical linguistics

 • communication education

 • English education, including reading and writing theory

 • psycholinguistics

 • psychology

 • first and second language acquisition

 • sociolinguistics

The Quarterly prefers that all submissions be written in a style that is accessible to a broad readership, including those individuals who may not be familiar with the subject matter. TESOL Quarterly is an international journal. It welcomes submissions from English language contexts around the world.


TESOL Quarterly Details


Tijdschrift titel TESOL Quarterly
Afkorting TESOL Q
ISSN afdrukken 0039-8322
Online ISSN 1545-7249
Hoofdredactie Charlene Polio and Peter De Costa
Onderwerp Social Sciences

TESOL Quarterly Afkorting

TESOL Quarterly Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van TESOL Quarterly is TESOL Q


TESOL Quarterly Ranking

TESOL Quarterly Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (TESOL Quarterly) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van TESOL Quarterly is 1798 (2024)


TESOL Quarterly Impactfactor

TESOL Quarterly Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van TESOL Quarterly is 4.665 (2024)


TESOL Quarterly SCImago

TESOL Quarterly SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanTESOL Quarterly is 1.655


TESOL Quarterly H-index

TESOL Quarterly H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van TESOL Quarterly is 112


TESOL Quarterly Indexering

TESOL Quarterly Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De TESOL Quarterly De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


TESOL Quarterly Redactieraad

TESOL Quarterly Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van TESOL Quarterly is Charlene Polio and Peter De Costa


TESOL Quarterly Inzendingskosten

TESOL Quarterly Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van TESOL Quarterly is $2,710 USD / £1,790 GBP / €2,280 EUR


TESOL Quarterly Oproep tot indienen van papers

TESOL Quarterly Oproep tot indienen van papers : TESOL Quarterly nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in TESOL Quarterly tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


TESOL Quarterly Auteur Richtlijnen

TESOL Quarterly Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor TESOL Quarterly Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in TESOL Quarterly

Publiceren in TESOL Quarterly omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) TESOL Quarterly om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de TESOL Quarterly richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de TESOL Quarterly normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

TESOL Quarterly Veelgestelde Vragen

is TESOL Quarterly tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de TESOL Quarterly tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is TESOL Quarterly tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de TESOL Quarterly tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is TESOL Quarterly tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de TESOL Quarterly tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is TESOL Quarterly tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de TESOL Quarterly tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is TESOL Quarterly a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, TESOL Quarterly tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.