Transactions of the Institute of British Geographers Impactfactor, Indexering, Ranking

Transactions of the Institute of British Geographers is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Wiley Blackwell is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Transactions of the Institute of British Geographers is 0020-2754 en de afgekorte vorm hiervan is Trans Inst Br Geogr.


Transactions of the Institute of British Geographers Doelen & Scope

 

Transactions is one of the foremost international journals of geographical research. It publishes the very best scholarship from around the world and across the whole spectrum of research in the discipline.


Transactions of the Institute of British Geographers Details


Tijdschrift titel Transactions of the Institute of British Geographers
Afkorting Trans Inst Br Geogr
ISSN afdrukken 0020-2754
Online ISSN 1475-5661
Hoofdredactie Katherine Brickell
Onderwerp Social Sciences

Transactions of the Institute of British Geographers Afkorting

Transactions of the Institute of British Geographers Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Transactions of the Institute of British Geographers is Trans Inst Br Geogr


Transactions of the Institute of British Geographers Ranking

Transactions of the Institute of British Geographers Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Transactions of the Institute of British Geographers) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Transactions of the Institute of British Geographers is 2043 (2024)


Transactions of the Institute of British Geographers Impactfactor

Transactions of the Institute of British Geographers Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Transactions of the Institute of British Geographers is 3.3 (2024)


Transactions of the Institute of British Geographers SCImago

Transactions of the Institute of British Geographers SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanTransactions of the Institute of British Geographers is 1.544


Transactions of the Institute of British Geographers Acceptatiepercentage

Transactions of the Institute of British Geographers Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Transactions of the Institute of British Geographers is 48%


Transactions of the Institute of British Geographers H-index

Transactions of the Institute of British Geographers H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Transactions of the Institute of British Geographers is 121


Transactions of the Institute of British Geographers Indexering

Transactions of the Institute of British Geographers Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Transactions of the Institute of British Geographers De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Transactions of the Institute of British Geographers Redactieraad

Transactions of the Institute of British Geographers Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Transactions of the Institute of British Geographers is Katherine Brickell


Transactions of the Institute of British Geographers Inzendingskosten

Transactions of the Institute of British Geographers Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Transactions of the Institute of British Geographers is $4,070, £2,730, €3,400


Transactions of the Institute of British Geographers Oproep tot indienen van papers

Transactions of the Institute of British Geographers Oproep tot indienen van papers : Transactions of the Institute of British Geographers nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Transactions of the Institute of British Geographers Auteur Richtlijnen

Transactions of the Institute of British Geographers Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Transactions of the Institute of British Geographers Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Transactions of the Institute of British Geographers

Publiceren in Transactions of the Institute of British Geographers omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Transactions of the Institute of British Geographers om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Transactions of the Institute of British Geographers richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Transactions of the Institute of British Geographers normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Transactions of the Institute of British Geographers Veelgestelde Vragen

is Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift is niet geïndexeerd in Scopus.

is Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift is niet geïndexeerd in UGC.

is Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Transactions of the Institute of British Geographers a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee Transactions of the Institute of British Geographers tijdschrift is Roofzuchtig of niet.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.