Advanced Quantum Technologies Impactfactor, Indexering, Ranking

Advanced Quantum Technologies is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Adv Quantum Technol.


Advanced Quantum Technologies Doelen & Scope

Advanced Quantum Technologies (QUTE) is an international, interdisciplinary journal for peer-reviewed, high-quality, high-impact theoretical and experimental research in the fields of basic and application-related quantum-based communication, computation, control, engineering, information, metrology, optics, sensing and simulation, as well as related areas such as nanophotonics, quasiparticle excitations, topological materials, superconductors, micro- and nano-electromechanical systems, ultracold atoms and others.


Advanced Quantum Technologies Details


Tijdschrift titel Advanced Quantum Technologies
Afkorting Adv Quantum Technol
Online ISSN 2511-9044
Hoofdredactie Huan Wang
Onderwerp Physics and Astronomy

Advanced Quantum Technologies Afkorting

Advanced Quantum Technologies Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Advanced Quantum Technologies is Adv Quantum Technol


Advanced Quantum Technologies Ranking

Advanced Quantum Technologies Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Advanced Quantum Technologies) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Advanced Quantum Technologies is 1975 (2024)


Advanced Quantum Technologies Impactfactor

Advanced Quantum Technologies Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Advanced Quantum Technologies is 4.4 (2024)


Advanced Quantum Technologies SCImago

Advanced Quantum Technologies SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAdvanced Quantum Technologies is 1.577


Advanced Quantum Technologies Acceptatiepercentage

Advanced Quantum Technologies Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Advanced Quantum Technologies is 52%


Advanced Quantum Technologies H-index

Advanced Quantum Technologies H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Advanced Quantum Technologies is 25


Advanced Quantum Technologies Indexering

Advanced Quantum Technologies Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Advanced Quantum Technologies De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Advanced Quantum Technologies Redactieraad

Advanced Quantum Technologies Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Advanced Quantum Technologies is Huan Wang


Advanced Quantum Technologies Inzendingskosten

Advanced Quantum Technologies Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Advanced Quantum Technologies is $4220 USD / £2870 GBP / €3520 EUR


Advanced Quantum Technologies Oproep tot indienen van papers

Advanced Quantum Technologies Oproep tot indienen van papers : Advanced Quantum Technologies nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Advanced Quantum Technologies tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Advanced Quantum Technologies Auteur Richtlijnen

Advanced Quantum Technologies Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Advanced Quantum Technologies Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Advanced Quantum Technologies

Publiceren in Advanced Quantum Technologies omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Advanced Quantum Technologies om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Advanced Quantum Technologies richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Advanced Quantum Technologies normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Advanced Quantum Technologies Veelgestelde Vragen

is Advanced Quantum Technologies tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Advanced Quantum Technologies tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Advanced Quantum Technologies tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Advanced Quantum Technologies tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Advanced Quantum Technologies tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Advanced Quantum Technologies tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Advanced Quantum Technologies tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Advanced Quantum Technologies tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Advanced Quantum Technologies a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Advanced Quantum Technologies tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.