Microsystems and Nanoengineering Impactfactor, Indexering, Ranking

Microsystems and Nanoengineering is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. Nature Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Microsyst Nanoeng.


Microsystems and Nanoengineering Doelen & Scope

 

Microsystems & Nanoengineering, with a target for a high-end journal for years to come, seeks to promote research on all aspects of microsystems and nanoengineering from fundamental to applied research. This journal will publish original articles and reviews on cutting-edge and emerging topics in microsystems and nanoengineering, and articles should be of high quality, high interest, and far-reaching consequence. The scope of this new journal covers new design (theory, modelling, and simulation), fabrication, characterization, reliability, and applications of devices and systems in micro- and nano-scales. This new journal will provide a home for the latest research and a platform for more exchange and collaboration among scientists in the new multidisciplinary area.


Microsystems and Nanoengineering Details


Tijdschrift titel Microsystems and Nanoengineering
Afkorting Microsyst Nanoeng
Online ISSN 2055-7434
Hoofdredactie Yirong Wu, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences (AIRCAS), China
Onderwerp Physics and Astronomy

Microsystems and Nanoengineering Afkorting

Microsystems and Nanoengineering Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Microsystems and Nanoengineering is Microsyst Nanoeng


Microsystems and Nanoengineering Ranking

Microsystems and Nanoengineering Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Microsystems and Nanoengineering) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Microsystems and Nanoengineering is 2096 (2024)


Microsystems and Nanoengineering Impactfactor

Microsystems and Nanoengineering Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Microsystems and Nanoengineering is 7.7 (2024)


Microsystems and Nanoengineering SCImago

Microsystems and Nanoengineering SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanMicrosystems and Nanoengineering is 1.515


Microsystems and Nanoengineering H-index

Microsystems and Nanoengineering H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Microsystems and Nanoengineering is 48


Microsystems and Nanoengineering Indexering

Microsystems and Nanoengineering Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Microsystems and Nanoengineering De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Microsystems and Nanoengineering Redactieraad

Microsystems and Nanoengineering Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Microsystems and Nanoengineering is Yirong Wu, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences (AIRCAS), China


Microsystems and Nanoengineering Inzendingskosten

Microsystems and Nanoengineering Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Microsystems and Nanoengineering is £2890.00, $4290.00, €3590.00


Microsystems and Nanoengineering Oproep tot indienen van papers

Microsystems and Nanoengineering Oproep tot indienen van papers : Microsystems and Nanoengineering nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Microsystems and Nanoengineering tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Microsystems and Nanoengineering Auteur Richtlijnen

Microsystems and Nanoengineering Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Microsystems and Nanoengineering Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Microsystems and Nanoengineering

Publiceren in Microsystems and Nanoengineering omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Microsystems and Nanoengineering om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Microsystems and Nanoengineering richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Microsystems and Nanoengineering normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Microsystems and Nanoengineering Veelgestelde Vragen

is Microsystems and Nanoengineering tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Microsystems and Nanoengineering tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Microsystems and Nanoengineering tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Microsystems and Nanoengineering tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Microsystems and Nanoengineering tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Microsystems and Nanoengineering tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Microsystems and Nanoengineering tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Microsystems and Nanoengineering tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Microsystems and Nanoengineering a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Microsystems and Nanoengineering tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.