Publications of the Astronomical Society of Australia Impactfactor, Indexering, Ranking

Publications of the Astronomical Society of Australia is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. Cambridge University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Publications of the Astronomical Society of Australia is 1323-3580 en de afgekorte vorm hiervan is Publ Astron Soc Aust.


Publications of the Astronomical Society of Australia Doelen & Scope

 

Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA) publishes new and significant research in astronomy and astrophysics. PASA covers a wide range of topics within astronomy, including multi-wavelength observations, theoretical modelling, computational astronomy and visualisation. PASA also maintains its heritage of publishing results on southern hemisphere astronomy and on astronomy with Australian facilities.PASA publishes research papers, review papers and special series on topical issues, making use of expert international reviewers and an experienced Editorial Board. As an electronic-only journal, PASA publishes paper by paper, ensuring a rapid publication rate. There are no page charges. PASA's Editorial Board approve a certain number of papers per year to be published Open Access without a publication fee. Cover image: Created by Natasha Hurley-Walker (Curtin / ICRAR) and the GLEAM Team. Please contact Natasha via nhw at icrar.org if you would like to use this image.


Publications of the Astronomical Society of Australia Details


Tijdschrift titel Publications of the Astronomical Society of Australia
Afkorting Publ Astron Soc Aust
ISSN afdrukken 1323-3580
Online ISSN 1448-6083
Hoofdredactie Ivo Seitenzahl University of New South Wales (UNSW)|Canberra|Australia
Onderwerp Physics and Astronomy

Publications of the Astronomical Society of Australia Afkorting

Publications of the Astronomical Society of Australia Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Publications of the Astronomical Society of Australia is Publ Astron Soc Aust


Publications of the Astronomical Society of Australia Ranking

Publications of the Astronomical Society of Australia Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Publications of the Astronomical Society of Australia) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Publications of the Astronomical Society of Australia is 2055 (2024)


Publications of the Astronomical Society of Australia Impactfactor

Publications of the Astronomical Society of Australia Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Publications of the Astronomical Society of Australia is 6.3 (2024)


Publications of the Astronomical Society of Australia SCImago

Publications of the Astronomical Society of Australia SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanPublications of the Astronomical Society of Australia is 1.536


Publications of the Astronomical Society of Australia H-index

Publications of the Astronomical Society of Australia H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Publications of the Astronomical Society of Australia is 74


Publications of the Astronomical Society of Australia Indexering

Publications of the Astronomical Society of Australia Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Publications of the Astronomical Society of Australia De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Publications of the Astronomical Society of Australia Redactieraad

Publications of the Astronomical Society of Australia Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Publications of the Astronomical Society of Australia is Ivo Seitenzahl University of New South Wales (UNSW)|Canberra|Australia


Publications of the Astronomical Society of Australia Inzendingskosten

Publications of the Astronomical Society of Australia Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Publications of the Astronomical Society of Australia is 3450 USD


Publications of the Astronomical Society of Australia Oproep tot indienen van papers

Publications of the Astronomical Society of Australia Oproep tot indienen van papers : Publications of the Astronomical Society of Australia nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Publications of the Astronomical Society of Australia Auteur Richtlijnen

Publications of the Astronomical Society of Australia Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Publications of the Astronomical Society of Australia Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Publications of the Astronomical Society of Australia

Publiceren in Publications of the Astronomical Society of Australia omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Publications of the Astronomical Society of Australia om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Publications of the Astronomical Society of Australia richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Publications of the Astronomical Society of Australia normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Publications of the Astronomical Society of Australia Veelgestelde Vragen

is Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Publications of the Astronomical Society of Australia a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Publications of the Astronomical Society of Australia tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.