Progress in Surface Science Impactfactor, Indexering, RankingProgress in Surface Science is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Progress in Surface Science is 0079-6816 en de afgekorte vorm hiervan is Prog Surf Sci.


Progress in Surface Science Doelen & Scope

 

Progress in Surface Science publishes progress reports and review articles by invited authors of international stature. The papers are aimed at surface scientists and cover various aspects of surface science. Papers in the new section Progress Highlights, are more concise and general at the same time, and are aimed at all scientists. Because of the transdisciplinary nature of surface science, topics are chosen for their timeliness from across the wide spectrum of scientific and engineering subjects. The journal strives to promote the exchange of ideas between surface scientists in the various areas. Authors are encouraged to write articles that are of relevance and interest to both established surface scientists and newcomers in the field.


Progress in Surface Science Details


Tijdschrift titel Progress in Surface Science
Afkorting Prog Surf Sci
ISSN afdrukken 0079-6816
Online ISSN 1878-4240
Hoofdredactie H. Petek
Onderwerp Physics and Astronomy

Progress in Surface Science Afkorting

Progress in Surface Science Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Progress in Surface Science is Prog Surf Sci


Progress in Surface Science Ranking

Progress in Surface Science Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Progress in Surface Science) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Progress in Surface Science is 1763 (2024)


Progress in Surface Science Impactfactor

Progress in Surface Science Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Progress in Surface Science is 6.4 (2024)


Progress in Surface Science SCImago

Progress in Surface Science SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanProgress in Surface Science is 1.677


Progress in Surface Science H-index

Progress in Surface Science H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Progress in Surface Science is 86


Progress in Surface Science Indexering

Progress in Surface Science Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Progress in Surface Science De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Progress in Surface Science Redactieraad

Progress in Surface Science Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Progress in Surface Science is H. Petek


Progress in Surface Science Inzendingskosten

Progress in Surface Science Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Progress in Surface Science is $4010


Progress in Surface Science Oproep tot indienen van papers

Progress in Surface Science Oproep tot indienen van papers : Progress in Surface Science nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Progress in Surface Science tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Progress in Surface Science Auteur Richtlijnen

Progress in Surface Science Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Progress in Surface Science Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Progress in Surface Science

Publiceren in Progress in Surface Science omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Progress in Surface Science om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Progress in Surface Science richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Progress in Surface Science normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Progress in Surface Science Veelgestelde Vragen

is Progress in Surface Science tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Progress in Surface Science tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Progress in Surface Science tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Progress in Surface Science tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Progress in Surface Science tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Progress in Surface Science tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Progress in Surface Science tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Progress in Surface Science tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Progress in Surface Science a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Progress in Surface Science tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.