Composites Part A Applied Science and Manufacturing Impactfactor, Indexering, RankingComposites Part A Applied Science and Manufacturing is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Materials Science. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Composites Part A Applied Science and Manufacturing is 1359-835X en de afgekorte vorm hiervan is Compos Part A Appl Sci Manuf.


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Doelen & Scope

Composites Part A: Applied Science and Manufacturing publishes original research papers, review articles, case studies, short communications and letters from a wide variety of sources dealing with all aspects of the science and technology of composite materials, including fibrous and particulate reinforcements in polymeric, metallic and ceramic matrices, and 'natural' composites such as wood and biological materials. The range of applicable topics includes the properties, design and manufacture of reinforcing fibers and particles, novel architectures and concepts, multifunctional composites, advances in fabrication and processing of composite materials and structures, manufacturing science, process modelling, experimental mechanics, microstructural characterization of composites and their constituent phases, interfaces in composites, new approaches to prediction and measurement of mechanical, physical and chemical behaviour, and performance of composites in service. Articles are also welcomed on economic and commercial aspects of the applications of composites, design with composites and case studies. All articles are subject to rigorous peer review to ensure they make an important and novel contribution, and a high standard is set for both content and presentation. The Editors aim to conduct the review procedure with the minimum of delay so that prompt publication ensues.


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Details


Tijdschrift titel Composites Part A Applied Science and Manufacturing
Afkorting Compos Part A Appl Sci Manuf
ISSN afdrukken 1359-835X
Online ISSN 1878-5840
Hoofdredactie Professor Michael R. Wisnom, Ph.D. FREng, FIMechE
Onderwerp Materials Science

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Afkorting

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Composites Part A Applied Science and Manufacturing is Compos Part A Appl Sci Manuf


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Ranking

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Composites Part A Applied Science and Manufacturing) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Composites Part A Applied Science and Manufacturing is 1791 (2024)


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Impactfactor

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Composites Part A Applied Science and Manufacturing is 8.7 (2024)


Composites Part A Applied Science and Manufacturing SCImago

Composites Part A Applied Science and Manufacturing SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanComposites Part A Applied Science and Manufacturing is 1.661


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Acceptatiepercentage

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Composites Part A Applied Science and Manufacturing is 15%


Composites Part A Applied Science and Manufacturing H-index

Composites Part A Applied Science and Manufacturing H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Composites Part A Applied Science and Manufacturing is 206


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Indexering

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Composites Part A Applied Science and Manufacturing De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Redactieraad

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Composites Part A Applied Science and Manufacturing is Professor Michael R. Wisnom, Ph.D. FREng, FIMechE


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Inzendingskosten

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Composites Part A Applied Science and Manufacturing is $4480


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Oproep tot indienen van papers

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Oproep tot indienen van papers : Composites Part A Applied Science and Manufacturing nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Materials Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Materials Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Composites Part A Applied Science and Manufacturing Auteur Richtlijnen

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Composites Part A Applied Science and Manufacturing Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Composites Part A Applied Science and Manufacturing

Publiceren in Composites Part A Applied Science and Manufacturing omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Materials Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Composites Part A Applied Science and Manufacturing om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Composites Part A Applied Science and Manufacturing richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Composites Part A Applied Science and Manufacturing normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Composites Part A Applied Science and Manufacturing Veelgestelde Vragen

is Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Composites Part A Applied Science and Manufacturing a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Composites Part A Applied Science and Manufacturing tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.